Baha`isme blijft taboe in Egypte

Kairo, 16 mei. In Egypte heeft een hof van beroep een uitspraak van een lagere rechtbank over de erkenning van het baha`isme als godsdienst vernietigd. De lagere rechtbank had geoordeeld dat de baha`i`s het recht hebben hun geloof als zodanig vermeld te zien op hun identiteitskaarten, paspoorten en andere officiële documenten. Maar het hof van beroep vernietigde die uitspraak. Baha`isme is geen godsdienst, oordeelde het, en pogingen van baha`i`s om erkend te worden vormen ”een poging de publieke orde te verstoren”. Het baha`isme, volgens islamitische geleerden een ”afwijkende sekte van atheïsten”, werd in de jaren zestig in Egypte verboden.