Autochtoon groen bloeit op zaadgaard in Dronten

Minister Veerman (Landbouw, CDA) heeft gisteren in de buurt van Dronten een bos voor inheemse bomen en struiken geopend. De genenbank ligt in het Roggebotzand in Flevoland. In dit bos is 28 hectare beplant met 3.500 bomen en struiken van bijna zestig soorten. Vanuit deze zaadgaard kunnen natuurgebieden en andere delen van het platteland worden voorzien van autochtoon groen. Het publiek is van harte welkom, al hopen de boswachters van Staatsbosbeheer vurig dat niemand een collector’s item weghaalt of er zelfs maar een stekje van meeneemt. De genenbank moet inheemse soorten voor het nageslacht bewaren.

Er zitten gewone soorten bij, zoals beuk of eik, maar ook zeldzame soorten zoals de wigbladige roos, waarover de minister gisteren tijdens een wandeling door het bos te horen kreeg dat die alleen nog te vinden is op de Bemelerberg in Zuid-Limburg. Een ander bedreigd juweeltje is volgens projectleider Bert van Os van Staatsbosbeheer de behaarde struweelroos. Bekendere kwetsbare soorten in de bostuin zijn jeneverbes en wilde appel.

Minder dan 5 procent van alle vegetatie in Nederland bestaat nog uit de oorspronkelijke vegetatie. Dat is betreurenswaardig, zeggen deskundigen. Met een inheemse soort verdwijnt ook een ecologisch systeem. Als voorbeeld wordt vaak genoemd de sleedoornpage, een vlinder die afhankelijk is van de bloeitijd van de sleedoorn. Van Os: „Als een sleedoorn niet op tijd bloeit, mist de sleedoornpage de aansluiting.” Een ander argument voor behoud van autochtone soorten is dat de kans op stabiele vegetaties stijgt met een toename van de genetische variëteit aan soorten. Biodiversiteit beschermt tegen klimaatverandering, maar ook de kans op ziekten daalt. Zo krijgt de gevreesde iepziekte geen vat op de steeliep, en van de autochtone meidoorn is bekend dat deze minder gevoelig is voor bacterievuur en meeldauw dan de Zuid- of Oost-Europese meidoorn.

Het is nu aan de beheerders van het platteland om gebruik te maken van de genenbank bij Dronten. De kwekers zijn er klaar voor.

    • Arjen Schreuder