‘Partner’ ABN krijgt invloed op Stedelijk

Het Stedelijk Museum heeft zich bij het sluiten van een sponsorcontract met ABN Amro ertoe verplicht minstens één blockbuster tentoonstelling per jaar te organiseren.

Dat blijkt uit het contract dat het museum op last van de rechter heeft moeten vrijgeven, nadat de Volkskrant een beroep had gedaan op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Op meerdere plaatsen is belangrijke informatie echter onleesbaar gemaakt, zoals het bedrag dat ermee gemoeid is en de looptijd van het contract. Het museum moet alle andere sponsorcontracten eerst ter goedkeuring aan ABN Amro voorleggen en mag al helemaal geen contracten met andere financiële instellingen afsluiten. ABN Amro houdt zich het recht voor zich als enige sponsor ‘partner’ van het Stedelijk te noemen, en zal altijd dezelfde, dan wel meer, rechten hebben als een andere hoofdsponsor. Het logo van de bank zal altijd groter en prominenter worden gepresenteerd dan dat van andere sponsors, aldus het contract, en op alle verkooppunten komen borden te hangen waarin wordt gewezen op korting voor relaties van de bank.

Als een van de tegenprestaties mag ABN Amro een bepaald aantal uren per jaar kosteloos gebruik maken van deskundigen van het museum ten behoeve van de eigen kunstcollectie van de bank. Ook mag de bank rondleidingen organiseren en lezingen bijwonen.

Onder een ‘blockbuster’ verstaat het contract een tentoonstelling waaraan het museum een van tevoren bepaald aantal bezoekers moet trekken, een bepaald bedrag aan pr moet uitgeven en een bepaald aantal keer moet adverteren. Als het museum minder geld aan pr zou besteden, is dat reden de overeenkomst te beëindigen. Het museum moet elk jaar in november een plan aan de ABN voorleggen en mag alleen met diens toestemming afwijken van de daarin opgenomen namen, data, omvang en budget. Alle uitingen als advertenties, persberichten en brochures moeten ter goedkeuring aan de bank worden voorgelegd. De bank houdt zich wel het recht voor om ,,al of niet samen’’ met het museum merchandising te ontwikkelen. Het museum moet bijhouden hoeveel merchandise met korting aan relaties van de bank is verkocht.

De bank mag een vastgesteld aantal ontvangsten organiseren in het museum en in het restaurant op de 11e etage, Club 11, waarbij de kosten van bewaking en personeel voor het museum zijn. Op een vast aantal bijeenkomen moet de directeur of een andere senior vertegenwoordiger van het museum een speech geven. De bank krijgt een bepaald aantal catalogi en toegangskaarten met korting. Op één dag per jaar mag de bank met een groep relaties de restauratie-ateliers van het museum bezoeken.

Het Stedelijk Museum is in verband met de verbouwing en uitbreiding naar een ontwerp van Benthem Crouwel verzelfstandigd in de vorm van een stichting om particuliere financiering te kunnen aantrekken. Het project wordt geraamd op 92 miljoen euro. De stichting krijgt de kunstcollectie van de gemeente in bruikleen.