Minder CO -uitstoot dan verwacht 2

De Europese industrie heeft het afgelopen jaar minder vervuilende kooldioxide (CO2) uitgestoten dan waar rekening mee was gehouden. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Duitsland en Groot-Brittannië vinden dat de limieten moeten worden aangeschept.

Volgens de gegevens van de Commissie is de uitstoot met ruim 1.785 miljoen ton zo’n 44 miljoen ton onder de voor 2005 toegestane quota gebleven. Het systeem van maximale uitstoothoeveelheden is vorig jaar van kracht geworden. Het is bedoeld om de Europese Unie te kunnen laten voldoen aan de zogeheten Kyoto-afspraken die gericht zijn op het tegengaan van het broeikaseffect.

De Europese Commissie zei vandaag nog te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de minder dan voorziene uitstoot. Een woordvoerder zei dat het te maken kan hebben met de hoge energieprijzen waardoor bedrijven minder zijn gaan verbruiken.

Ook is het mogelijk dat het bedrijfsleven bij het opzetten van het systeem is uitgegaan van te hoge prognoses. Milieuorganisaties stellen dit. Volgens hen zijn aan landen te hoge emissierechten toegekend. Op deze manier heeft het instrument van handel in emissies weinig zin, zo vrezen zij.

Aan de hand van dit mechanisme kunnen bedrijven die minder CO2 produceren dan hen was toegestaan, het resterende deel verhandelen aan meer vervuilende bedrijven in de vorm van certificaten. Dit systeem bevordert zuinig energieverbruik. Aanvankelijk kostte een certificaat voor 1 ton uitstoot op de speciale beurs 6 euro, waarna de prijs al snel opliep naar 30 euro. Maar na de berichten over overschotten daalde de prijs weer naar 12 euro.

Nederland bleef in 2005 onder de afgesproken norm. Er zijn 209 vooral grote energieverbruikers zoals elektriciteitscentrales en raffinaderijen die onder de regeling vallen. Voor de hele EU gaat het om 9.400 bedrijven.