Man sterft vooral aan kanker

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak onder mannen in Nederland. In de vorige eeuw waren hart- en vaatziekten steeds de belangrijkste doodsoorzaak. De afgelopen decennia is het risico om door een hart- of vaatziekte te overlijden echter drastisch gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder vrouwen zijn hart- en vaatziekten nog steeds de voornaamste doodsoorzaak. De vorige decennia nam het aantal rokende mannen sterk af, terwijl juist meer vrouwen gingen roken. De verwachting is dat rond 2010 kanker ook doodsoorzaak nummer een onder vrouwen zal zijn.

De kans om door hart- en vaatziekten te overlijden is sinds 1970 ongeveer gehalveerd, door gezonder gedrag van mensen (minder roken, beter eten, meer bewegen). Het sterkste was die daling bij mannen tussen de dertig en zestig jaar.

Overigens is ook het risico om te overlijden aan kanker sinds eind jaren tachtig gedaald. Vooral bij mannen was dit het geval. Bij vrouwen is die daling een aantal jaren geleden gestagneerd. Dat komt vooral doordat vrouwen vaker sterven aan longkanker.

In 2005 overleden in Nederland 21.200 mannen aan kanker en stierven 20.800 mannen aan hart- en vaatziekten. Ongeveer 22.600 vrouwen overleden hieraan, terwijl 18.100 vrouwen stierven aan de gevolgen van kanker.