Geen zorg om de zorgfusie

‘Alertheid op monopolievorming en machtmisbruik blijft geboden’. Zo sluit het redactionele commentaar op de zorgfusie van VGZ-IZA-TRIAS met Univé (nrc.next, 12 mei). Een terechte waarschuwing máár: tegelijk ook overbodig want daar hebben we in dit land de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor om dit in de gaten te houden. En dat doen zij zeer nauwkeurig. Het mag misschien ‘(…)een kolossaal’ marktaandeel lijken; de gelijkmatige geografische spreiding brengt nergens de keuzevrijheid voor de klant in gevaar! Sterker nog, samen zijn we in staat nog betere zorg voor onze verzekerden te regelen.

Vervolgens luidt de waarschuwing dat een bedrijfsfusie onrust en rompslomp met zich meebrengt; en dit bovenop het moeizame proces van aanpassing van verzekeraars aan de nieuwe zorgverzekeringswet komt. Ook de aandacht hiervoor is terecht. Dat is dan ook precies de reden dat wij bij de bekendmaking van de fusie de nadruk hebben gelegd op dit punt. Het ‘opruimen’ van de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet is topprioriteit nummer één! Ontevreden klanten vormen immers de slechtste reclame.

Met andere woorden: wij en onze mensen hebben onze schouders eronder gezet en zijn maximaal gemotiveerd om zo snel mogelijk de dienstverlening aan klant en zorgaanbieder weer op het juiste hoge peil te brengen. En we zijn daarmee goed op weg! Zeker als je bedenkt dat de stelselherziening één van de grootste naoorlogse administratieve wijzigingen in onze verzorgingsstaat is! Dan is het ook niet zo gek dat dit ons een aantal maanden kost om weer helemaal op orde te zijn. Onze verzekerden kunnen erop rekenen dat een goede service onze hoogste aandacht heeft!

Boudewijn Dessing, Edwin Velzel

voorzitter Raad van Bestuur VGZ-IZA- TRIAS en voorzitter Raad van Bestuur Univé

    • Edwin Velzel
    • Boudewijn Dessing