Eindexamen? Niet eenvoudig

Woensdag beginnen de eindexamens, maar wie maakt de vragen? De minister stelt de onderwerpen vast, de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven buigt zich over de precieze opdracht voor het Cito, die uiteindelijk de examens maakt. „Elk vak heeft zijn eigen folklore.”

pagina 10 en 11