Debat Hirsi Ali

Hele VVD moet onderzocht

Neelie Kroes, die haar ontdekte, wist het niet alleen, maar loog er om het dramatischer te maken nog vijf burgeroorlogen bij. De toenmalige liberale partijvoorzitter Bas Eenhoorn wist het. Gerrit Zalm wist het. Jozias van Aartsen wist het. Hans Hoogervorst wist het. Atzo Nicolaï wist het. Willibrord van Beek wist het. Rita Verdonk wist het. Mark Rutte wist het. Frans Weisglas wist het.

Onthou: alle liberalen wisten dat iemand die kon liegen of het gedrukt stond, in de naam van koningin, vaderland en misschien zelfs God, voor de VVD het parlement was binnengezworen.

Alleen bij de VARA wisten ze al die tijd van niks. Daar maakten ze in de rubriek Zembla dus een documentaire waarin de fraude van Ayaan Hirsi Ali werd onthuld alsof ze er na diepgaand onderzoek achter waren gekomen dat Somalië in Afrika ligt. Die documentaire sloeg in als een bom bij hoogleraar naturalisatierecht René de Groot, die meteen verklaarde dat als mevrouw Hirsi Ali werkelijk op onrechtmatige wijze aan haar Nederlanderschap was gekomen, ze ogenblikkelijk haar paspoort moest inleveren. Asieladvocaten en Hilbrand Nawijn aarzelden niet hem bij te vallen, onder het vrome motto dat anders rechtsongelijkheid zou dreigen. Typisch een reactie uit het land van klokkenluiders, kliklijnen en tweeduizend ‘meldpunten’ om anderen erbij te lappen.

Is er rechtsongelijkheid als Ayaan Hirsi Ali een zetel in de Tweede Kamer mag blijven bezetten, terwijl Taïda Pasic in haar zielige eentje eindexamen vwo moet doen in Sarajevo? Absoluut.

Maak je de rechtsongelijkheid ongedaan door Ayaan Hirsi Ali net zo te behandelen als Taïda Pasic, en haar morgen op het vliegtuig te zetten naar een land dat ze zelf mag verzinnen? Absoluut niet.

Je maakt de rechtsongelijkheid van mevrouw Verdonk ongedaan door Taïda Pasic onmiddellijk terug te halen, zodat ze aanstaande donderdag temidden van haar vrienden en vriendinnen, in Winterswijk aan haar biologie kan beginnen. Je maakt de rechtsongelijkheid van mevrouw Verdonk verder ongedaan door al haar slachtoffers – van Salomon Kalou, via Iraakse gezinnen en Iraanse christenen tot aan de Congolese vluchtelingen en de 26 duizend overigen – hetzelfde feestelijke paspoort te geven als waarmee Ayaan Hirsi Ali werd begunstigd toen ze had gelogen of het gedrukt stond. Alle asielzoekers liegen, zei trouwens een asielzoeker.

En altijd opwinding als het over de beschermelinge van de VVD-fractie gaat. Opwinding en verdachtmaking. [...]

Wat heeft Verdonk dus precies te onderzoeken?

Zichzelf. En haar partij.

(Columnist Jan Blokker in de Volkskrant, 15 mei)

Hirsi Ali moet aftreden

Van mensen die actief waren in het vluchtelingenwerk, hoorde ik dat het bijvoorbeeld in de Congolese cultuur heel gewoon is om een persoon met wie men zich zeer verbonden voelt, aan te duiden als moeder of oom, etc., ook indien een dergelijke familierelatie niet bestaat. Wanneer echter Congolezen op zulke ‘leugens’ betrapt werden door ambtenaren van de IND die op dat punt onvoldoende cultureel onderlegd waren, werd hen de toegang tot Nederland geweigerd. Het contrast met Ayaan die wel werd toegelaten, Nederlandse mocht worden en zelfs Kamerlid, is mij te schril. Aftreden als Kamerlid is dus wel het minste dat haar te doen staat.

Ten slotte, Sebastian Haffner merkte het reeds onnavolgbaar op: „twee plus twee blijft vier, ook als Hitler dat toevallig eens gezegd heeft.” Zo ook dient men hetgeen Ayaan bijdraagt aan het debat over de islam op inhoudelijke waarde te blijven beoordelen, niet op haar leugens op ander terrein.

(O.L.E. Jongmans, Wateringen)