D66 wil snel helderheid duizenden asielzoekers

D66 zal niet accepteren dat de dossiers van duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers die nog onder de oude vreemdelingenwet vallen (van vóór 2001), behandeld worden door een volgend kabinet. Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) zal haast moeten maken met die dossiers. „Als versnelling niet werkt, is excuus geen mogelijkheid, een pardon wel.”

Dat zei minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) zaterdag tijdens een toespraak op het D66-congres in Zutphen. „Dit wordt voor ons een hard punt”, zei Pechtold later in de wandelgangen van het congres. Hij wil Verdonk tot het eind van dit jaar de tijd geven om haar belofte waar te maken dat duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers (van een groep van 26.000) die al jaren op behandeling van hun zaak wachten, helderheid krijgen over hun verblijfsstatus.

De toezegging van Pechtold, die zich afgelopen week kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van D66, was bedoeld om de onvrede weg te nemen bij D66-leden over het beleid van minister Verdonk. De Jonge Democraten hadden op het congres een motie ingediend waarin de Tweede-Kamerfractie van D66 werd opgeroepen om het vertrouwen in Verdonk op te zeggen. Pechtold had de situatie van de uitgeprocedeerde asielzoekers al eerder „een open zenuw” genoemd van zijn partij als het gaat over de deelname aan het kabinet-Balkenende. D66 wilde een generaal pardon voor die groep.

De motie over Verdonk, die vrijwel zeker zou betekenen dat D66 een kabinetscrisis had moeten veroorzaken, werd verworpen. Ook een motie van de afdeling Lemsterland om uit het kabinet te stappen, haalde het niet. Voordat over die motie werd gestemd, werd het nummer The Road Ahead gedraaid van City to City. De leden, ook de prominenten op de eerste rij, zwaaiden met hun stembriefjes op de maat. De keuze voor die muziek was de uitvoering van een motie die het congres eerder had aangenomen: als het zou gaan over „beëindiging van kabinetsdeelname” zou er „luid en duidelijk” muziek moeten worden gedraaid die volgens de indieners paste bij de situatie. Er kon gekozen worden uit een lijst van vooral treurige nummers.

Oud-D66-leider Hans van Mierlo zei in de wandelgangen dat Pechtold de buitenstaander zou kunnen zijn die de partij uit „het gat” haalt – in opiniepeilingen staat de partij nog maar op drie zetels. Over fractievoorzitter Lousewies van der Laan, die ook overweegt om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap, zei hij dat ze „capaciteiten” heeft, maar dat het niet logisch is dat mensen die zelf in het gat zitten, zichzelf en de partij omhoog trekken.

Lees ook het commentaar op pagina 19