China: weer beëdiging van `illegale bisschop`

Peking. In China is opnieuw een katholieke bisschop beëdigd zonder toestemming van het Vaticaan. De 45-jarige Zhan Silu was al hulpbisschop in de diocese Mindong, in het oosten van China. Na het overlijden van zijn voorganger werd hij door de patriottische kerk van China automatisch benoemd. China kent twee katholieke kerken: een patriottische kerk onder toezicht van de staat, die naar schatting vier miljoen gelovigen telt, en een ondergrondse kerk met naar schatting tien miljoen gelovigen. De afgelopen weken waren buiten Rome om al twee andere Chinese bisschoppen benoemd. Het Vaticaan heeft die benoeming ernstig bekritiseerd en dreigt de bisschoppen in de ban te doen.