China benoemt weer bisschop

In China is opnieuw een bisschop benoemd zonder toestemming van het Vaticaan. Vincent Zhan Silu (45) werd gisteren gewijd in de stad Ningde de provincie Fujian, waar hij tot voor kort hulpbisschop was.

China heeft zowel een door de staat toegestane ‘katholieke patriottistische kerk’ als een ondergrondse katholieke kerk die loyaal is aan het Vaticaan. De Chinese autoriteiten weigeren de paus toestemming te geven voor de benoeming van Chinese bisschoppen.

Het is de derde keer in korte tijd dat de Chinese katholieke kerk openlijk de confrontatie aangaat met de Heilige Stoel. Op 30 april en op 2 mei benoemde zij ook al twee bisschoppen in de provincies Anhui en Yunnan.

Het Vaticaan reageerde daarop door zowel deze twee bisschoppen als de twee priesters die hun wijding leidden, uit de rooms-katholieke gemeenschap uit te sluiten. Volgens Rome vormen de benoemingen een „ernstige bedreiging van de godsdienstvrijheid”. Paus Benedictus sprak er zijn „diepe ongenoegen” over uit.

De recente benoemingen werpen een schaduw over voorzichtige pogingen van de beide kerken in de afgelopen jaren om tot een dialoog te komen. De relaties zijn verstoord sinds Mao Zedong in 1951 de pauselijke nuntius het land uitzette en China in 1957 zijn ‘eigen’ katholieke kerk stichtte.

„De benoemingen laten op een bepaalde manier zien dat de Chinese autoriteiten niet willen dat de betrekkingen worden genormaliseerd”, aldus Richard Madsen van de Universiteit van Californië in San Diego, expert in de relaties tussen Peking en Rome.

Volgens schattingen telt China dertien miljoen katholieken, vijf miljoen in de staatskerk en acht miljoen in de ondergrondse kerk. (AP, BBC, Reuters)