Verzekeraars moeten harder doorwerken

De Nederlandse verzekeraars moeten maanden eerder financiële informatie gaan inleveren bij De Nederlandsche Bank, omdat de toezichthouder nu te weinig inzicht heeft in de gang van zaken. Verzekeraars krijgen daarvoor voortaan tot 1 mei de tijd.

In haar jaarverslag meldde de centrale bank, die de financiële positie van de financiële wereld in de gaten moet houden, afgelopen week wel hoe de pensioenfondsen en de banken er voorstaan per eind 2005. Maar voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars, vermeldt De Nederlandsche Bank alleen nog maar uitkomsten uit 2004. Maar de centrale bank zegt wel dat geen zorgverzekeraar per eind 2005 te weinig reserves had.

Voor 1 januari controleerde de centrale bank alleen de particuliere verzekeraars en beoordeelde het College Toezicht Zorgverzekeringen de ziekenfondsen. Per 1 januari is het onderscheid tussen particuliere en ziekenfondsverzekeringen vervallen ten gunste van één verplichte basispolis voor iedereen. Alle aanbieders staan nu onder toezicht van de centrale bank. De stelselwijziging heeft vergaande gevolgen voor de financiële positie van de verzekeraars, maar hoe dat precies uitpakt is onduidelijk, moet De Nederlandsche Bank toegeven. Voormalige particuliere verzekeraars kunnen met minder reserves toe, zodat hun financiële overschotten stijgen, maar daar staan extra investeringen in automatisering tegenover. Verder blijken verzekeraars lage premies op de basispolis te bieden. Dat „zal vermoedelijk bij een aantal instellingen op termijn niet houdbaar blijken”, oppert de toezichthouder voorzichtig. Het „gevolg zal kunnen zijn” dat meer fusies en overnames plaatsvinden om de kosten te drukken. In de tijd tussen het schrijven van het jaarverslag en de publicatie was het al raak: de fusie van VGZ en Univé tot de grootste van Nederland.

    • Menno Tamminga