Veel laten praten

Veel laten praten, vragen stellen, al pratend de omgeving helpen verkennen. Dat is volgens onderwijskundige Catherine Snow de manier om kinderen met een taalachterstand bij te spijkeren. En: begrijpend lezen is voor deze kinderen belangrijker dan technisch lezen. Op peuterspeelzaal De Meibloem leren de juffen juist minder te praten.