Steun voor starters op woningmarkt

Rotterdam, 13 mei. Minister Dekker (VROM, VVD) stort veertig miljoen euro in een fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen die voor het eerst een woning kopen. Met dit bedrag kunnen enkele duizenden mensen worden geholpen, aldus een woordvoerder van de minister. Zij krijgen een renteloze lening bovenop een reguliere hypotheek. Tachtig gemeenten hebben eerder bijdragen in het fonds gestort.