‘Stellingname van Wellink onverstandig’

Minister Zalm (Financiën, VVD) vindt het niet verstandig dat president N. Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) zich in de discussie over de oudedagsvoorziening AOW heeft gemengd.

Wellink zei donderdag dat ouderen mee zouden moeten gaan betalen aan de AOW. Zalm zei daarop gisteren: „Hij mag zeggen wat hij wil. Maar je kunt er vraagtekens bij plaatsen of de president van De Nederlandsche Bank zich wel moet uitlaten over vragen van de politiek.”

Wellink deed zijn uitspraken bij de presentatie van het jaarverslag van de DNB. Volgens hem is het nodig dat rijkere ouderen gaan meebetalen aan de AOW om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Hij zei: „Wie kan rekenen, kan dat nagaan.” Wellink sprak zich ook uit voor het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd: „Stappen ter verhoging van de AOW-leeftijd bergen een grote logica in zich, gezien enerzijds de verdere stijging van de levensverwachting en anderzijds de toeneming van de individuele welvaart.”

De DNB-directeur mengde zich met zijn uitspraken in een discussie over de AOW die PvdA-leider Wouter Bos vorige week heropende. Bos wil ook een zogeheten fiscalisering van de AOW: ouderen zouden vanaf een bepaalde inkomensgrens ook AOW-premie moeten gaan betalen. Nu is wie AOW ontvangt automatisch vrijgesteld van AOW-premie.

Coalitiepartijen VVD en CDA zijn tegen fiscalisering van de AOW. Wellink is lid van het CDA en valt als DNB-directeur onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Zalm. De minister zei gisteren na afloop van de ministerraad: „Het gaat mij een stap te ver om met terugwerkende kracht bovenop wat zij al betalen de stijgende kosten van de AOW te verhalen op AOW’ers.” Zalm doelde er op dat nu al 18 procent van de kosten van de AOW worden betaald uit algemene middelen. Hier betalen ouderen door middel van de gewone belastingen ook aan mee. De regering heeft eerder toegezegd de gevolgen van de vergrijzing voor de AOW uit algemene middelen te betalen.

Tweede-Kamerlid De Vries (VVD) zei gisteren het „niet de taak van DNB” te vinden om politieke uitspraken te doen.