Kopers van kunst riskeren teruggave

den haag, 13 mei. Kopers van kunst-of cultuurproducten gaan een veel groter risico op teruggave lopen als achteraf blijkt dat het om gestolen goederen gaat of in het buitenland niet hadden mogen uitgevoerd. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat het makkelijker maakt om dergelijk cultuurgoed bij de koper op te eisen. Een koper van cultuurgoederen kan zich niet meer beroepen op goede trouw of verjaring. Als sprake is van goede trouw, kan bij de rechter een billijke vergoeding bedongen worden.