Heilige Biologie 1

In het Zaterdags Bijvoegsel van 6 mei snoept Maarten `t Hart van een verboden, literaire vrucht. Hij doet net alsof hij niet begrepen heeft dat de Bijbel een verzameling boeken is met wijze levenslessen. Vol wellust legt hij de wetenschappelijke meetlat naast de Bijbel en concludeert dat die niet deugt.

Zoals volgens het verhaal Adam zich achter Eva verschool, verschuilt `t Hart zich achter zijn onderwijzer. ”Het was niet mijn dwaling, maar Eva, respectievelijk meester Mollema zette mij op het verkeerde spoor”. `t Hart wil niets over de bedoeling achter de verhalen verstaan. `t Hart zal betwijfelen dat Noach 600 jaar was toen hij in de ark ging met al die dieren. Ook is een olijfblad of -tak niet direct iets voor een duif om naar de ark te brengen. Maar daarmee is de boodschap dat de mensen zuinig op de aarde moeten zijn en haar niet mogen verknoeien nog geen onzin.

Ik hoop dat `t Hart in zijn verdere stukken over `heilige biologie` respect wil hebben voor de levenslessen uit de Bijbel en niet alleen naar de letterlijke tekst kijkt.

    • Jhr. Ir. J.A. Stoop