Haventerreinen niet in Waddenzee

Leeuwarden, 13 mei. Regionale havens en industrieterreinen aan de Waddenzee mogen niet buitendijks uitbreiden. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

Pagina 2