Een vertraging van 10 miljoen

De formele weg, of de praktische? Dat is de vraag waarover de rechter zich moet buigen in het conflict over de afwikkeling van het faillissement van Van der Hoop Bankiers.

Een traumatische gebeurtenis voor de rekeninghouders – zo kwalificeert De Nederlandsche Bank (DNB) in haar deze week verschenen jaarverslag het faillissement van Van der Hoop Bankiers. Dus stelde advocaat Willem Jan van Andel gisteren voor de rechtbank in Amsterdam de „prangende vraag” hoe lang DNB „die trauma’s nog verder wil versterken”. Volgens de raadsman van een grote groep gedupeerde rekeninghouders probeert DNB de eerste uitbetaling van 90 miljoen euro uit de failliete boedel, gepland voor deze maand, te traineren. Dit om onder een eerdere toezegging uit te komen om een mogelijke ongelijkheid te compenseren in de collectieve garantieregeling, die rekeninghouders een minimale uitkering van 40.000 euro garandeert. Uitstel tot na 22 mei, de deadline voor die garantieregeling, zou betekenen dat die ongelijkheid zich niet voordoet. Dat zou DNB en met haar de banken die de regeling financieren tussen de 5 en 10 miljoen schelen.

Om die reden, volgens Van Andel, had DNB een bezwaarschrift ingediend tegen de zogeheten uitdelingslijst, waarop de namen van alle schuldeisers staan plus hun vorderingen. Elke crediteur heeft het recht om zo verzet aan te tekenen, en DNB is er zelf ook een.

Afgelopen woensdag verklaarde de rechtbank het bezwaarschrift ongegrond. DNB kreeg acht dagen de tijd om hiertegen in cassatie te gaan. Maar advocaat Van Andel wilde hier gisteren in kort geding een stokje voor steken. Hij vroeg de rechter de beroepsmogelijkheid te verbieden. Dat is een grondrecht, stelde advocaat Daan Lunsingh Scheurleer van DNB hier tegenover. Bovendien had DNB wel degelijk inhoudelijk argumenten tegen de uitdelingslijst. Er zat bijvoorbeeld geen overzicht bij van alle lasten en baten bij van de failliete bank in de laatste maanden. „Dat beslaat al snel duizend mutaties”, pareerde Van Andel. Hij vindt de formele bezwaren van DNB „geneuzel” en vindt dat DNB zijn recht op cassatie misbruikt.

Van Andel had een schikkingsvoorstel om uit de impasse te komen. Een aantal rekeninghouders die hij vertegenwoordigt, is bereid om 7,2 miljoen euro uit de eerste uitbetaling voor DNB te reserveren in depot, voor het geval de bank in een juridische bodemprocedure alsnog gelijk krijgt in haar verzet tegen de uitdelingslijst. De curatoren, in de rechtszaal aanwezig, steunen dit plan en verklaarden dat de gewillige rekeninghouders niet eens nodig zijn om het depot vol te storten; in de boedel zit, ook na de uitbetaling van de eerste 65 procent, voldoende geld.

Het voorstel van Van Andel noemde DNB-advocaat Scheurleer „een interessante gedachte”, die nadere bestudering behoeft. Hij verlangt niettemin uitspraak in deze zaak, omdat hij van de rechter wil horen of DNB wel in cassatie mág. Daarna zal DNB beslissen of zij dat ook daadwerkelijk wil.

Rechter Peeters vond de zaak „ingewikkeld” en „best interessant”. Volgens hem worden in faillissementskwesties vaak „praktische oplossingen” gezocht, niet altijd „formele”. „Dan kan het vaak zo lang duren”. Peeters wil dat DNB uiterlijk maandagmiddag met haar inhoudelijke cassatiegronden komt, om op dinsdagavond uitspraak te kunnen doen.

    • Philip de Witt Wijnen