Debat over brief uit Teheran

Mr. George Bush. [...] We zien steeds meer dat de mensen in de wereld zich scharen rond één verzamelpunt – de Almachtige God. De mensen zullen door hun geloof in God en de leer van de profeten ongetwijfeld hun problemen overwinnen. Mijn vraag aan u is: „Wilt u zich niet bij hen aansluiten?”

Mahmoud Ahmadinejad, president van de islamitische republiek Iran, in zijn brief aan president Bush, 8 mei

De Amerikanen, Russen, Chinezen en Europeanen tegen elkaar opzetten is het beste middel voor de islamitische republiek om sancties of een eventuele militaire ingreep te ontlopen. Dat is ongetwijfeld het doel van de brief die president Ahmadinejad nu [...] heeft gestuurd aan president Bush.

Hoofdartikel Le Figaro, 9 mei

Ik heb de brief niet gelezen, maar je moet wel de mogelijkheid onderzoeken in hoeverre de timing van deze brief op een of andere manier een poging is om het debat in de Veiligheidsraad te beïnvloeden.

John Negroponte, oud-ambassadeur van de VS in Irak, The Daily Telegraph, 9 mei

[Ahmadinejads] oproepen tot gesprekken zijn niet meer dan goedkope praatjes.

Iraanse journalist Amin Taheri, Wall Street Journal, 9 mei

We moeten die uitdaging aangaan. Liberale democratieën hebben behoorlijk recht van spreken als het over rechtvaardigheid gaat. Dus, als Iran wil praten over rechtvaardigheid, zeg ik: heel goed, laten we praten over mensen die gevangen zitten om wat ze hebben gezegd, laten we praten over persvrijheid en vrijheid van vereniging.

George Perkovich, vice-president van de Carnegie Endowment of International Peace, NRC Handelsblad, 10 mei

Als Ahmadinejad [...] een brief schrijft en uitnodigt tot een gesprek, is het goed om hem te antwoorden. Ook als het bluf is, is het goed om erop te reageren. [...] Als de haviken willen overgaan tot ontwapening en regimeverandering, kan dit alleen worden bereikt via constructieve gesprekken.

Commentator Simon Jenkins, The Guardian, 10 mei