‘Dat weet u toch? U gaat over die winkels’

Laurus wilde gisteren zijn aandeelhouders niets vertellen over de voortgang met de veiling van Edah en Konmar. En ook niet over de toekomst van Super de Boer. ‘Zitten wel de goede mensen in de directie?’

Daan van Lent

Het werd Gerben Hettinga, vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) even teveel. „U verschaft uw concurrenten nog meer informatie dan uw eigen aandeelhouders”, verzuchtte hij gisteren tijdens de aandeelhoudersvergadering van supermarktconcern Laurus. De deuren van de zaal van het Rosarium in het Amstelpark in Amsterdam stonden vanwege het zonnige weer open. Maar het bestuur van Laurus gaf gisteren een demonstratie van een ‘Luiken-dicht’- beleid.

Natuurlijk wilden aandeelhouders graag weten wie er belangstelling heeft voor de ketens Edah en Konmar, die Laurus in januari in de verkoop gooide. Maar hoeveel partijen een indicatief bod hebben uitgebracht? Geen antwoord. „Dat zou het biedingsproces kunnen verstoren en de opbrengst kunnen drukken”, zei financieel directeur Kennad Tewarie, zonder verder uit te leggen waarom.

Ook wilden beleggers horen hoe Super de Boer presteert, dat na dit jaar alleen bij Laurus overblijft. „Alleen omzet en aantal winkels zegt me niet voldoende”, klaagde een aandeelhouder. Maar het bedrijfsresultaat? Of de marge-ontwikkeling bij de Super de Boers? „Dat kunnen we u uit concurrentie-overwegingen niet vertellen. Ook van onze concurrenten hoort u dat niet”, antwoordde bestuursvoorzitter Harry Bruijniks.

„Maar uw concurrenten bieden allemaal mee, dus die hebben die informatie”, bracht Hettinga van de VEB er tevergeefs tegenin.

Hoewel de strategie voor de toekomst een agendapunt was, weigerde het bestuur op die manier zijn aandeelhouders in te lichten. Wel kon er uitgebreid nagekaart worden waarom het is misgegaan met Laurus. Bruijniks en Tewarie mochten nog een keer de grammafoonplaat afspelen met het verhaal dat ze veel geld moeten investeren in Edah en Lekker&Laag, de opvolger van Konmar, om al het achterstallig onderhoud aan die winkelformules goed te maken. Dat de niet aflatende prijzenoorlog, die Albert Heijn in 2003 ontketende, ze daarbij heeft dwars gezeten. En dat ze nu zelf niet meer genoeg geld hebben om alle ketens weer rendabel te maken.

Verschillende aandeelhouders probeerden aan de situatie in hun eigen dorp de problematiek van Laurus af te meten. „In Leek, waar ik woon, zijn een Super de Boer en een Edah verdwenen. Nu zitten op hun plek een Jumbo en een Poiesz en die draaien als een tierelier. Kunt u dat verklaren. Zitten eigenlijk wel de goede mensen in de directie?”, vroeg een aandeelhouder.

Mevrouw de Waard, vertegenwoordiger van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB): „In mijn dorp Papendrecht komt de nieuwe formule van C1000. Ik wil graag weten wat mijn Super de Boer in het nieuwe winkelcentrum daar tegenover kan stellen.” Monny Querido, verantwoordelijk bestuurder voor Super de Boer, keek een beetje hulpeloos: „Ik ken de situatie niet ter plekke, dus ik kan u dat niet vertellen.” Mevrouw de Waard reageerde niet begrijpend en hoofdschuddend: „Maar dat moet u toch weten? U gaat over de winkels.”

Wat de toekomst van de directie is, blijft ook onduidelijk. Na de verkoop van Edah en Konmar moet de logistieke structuur en de overhead bij Laurus teruggesneden worden naar het formaat van één winkelketen. Ook de directie, en de beloning daarvan, zal op tafel komen. In een aparte sessie met journalisten werd Bruijniks en Tewarie gevraagd of ze al een beslissing hebben genomen over hun toekomst. „Het proces waar we in zitten is zo complex, dat we niet eens tijd hebben daarover na te denken”, antwoordde Bruijniks. En Tewarie: „Eerst maar eens op vakantie.”

    • Daan van Lent