‘Allochtone jongere kiest verkeerde vak’

Allochtone jongeren in het beroepsonderwijs kiezen te vaak voor administratieve opleidingen of ICT-vakken, en te weinig voor sectoren als metaal en techniek, waar momenteel veel meer banen in zijn. Een andere studiekeuze zou de hoge werkloosheid onder deze groep sterk kunnen terugdringen.

Dat zegt Kees Hoogendijk, secretaris onderwijs van MKB Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf. Het mkb is de grootste leverancier van stages voor jongeren. De werkloosheid onder allochtone jongeren is volgens het CBS ruim twee keer zo hoog als die onder autochtone jongeren, 26 tegen 11 procent.

Metaal, techniek, schilderen en de bouw, sectoren die dringend personeel nodig hebben, staan onder allochtone jongeren slecht aangeschreven. „Allochtone studenten krijgen van huis uit het advies ‘schone’ beroepen te kiezen”, zegt Abdellatif Harchaoui van het ROC-Midden-Nederland. Het gaat dan om banen die een hoger maatschappelijk aanzien hebben.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat discriminatie veel voorkomt. Een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zegt liever geen allochtonen aan te nemen. De rijksoverheid streeft naar voorkeursbeleid, maar uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de jonge allochtonen juist minder geneigd is te solliciteren naar zulke banen, omdat ze niet louter willen worden aangenomen op grond van hun afkomst.

Arbeidsmarkt: pagina 43

    • Joke Mat