Zorgfusie hoeft niet tot verontrusting te leiden

”Alertheid op monopolievorming en machtsmisbruik blijft geboden”, aldus besluit het het redactionele commentaar op de zorgfusie van VGZ-IZA-TRIAS met Univé (NRC Handelsblad, 11 mei). Een terechte waarschuwing, maar tegelijk ook overbodig. Want de NMa is ervoor om dit in de gaten te houden. En dat doet zij zeer nauwkeurig.

Het mag misschien ”een kolossaal” marktaandeel lijken, de gelijkmatige geografische spreiding brengt nergens de keuzevrijheid voor de klant in gevaar. Sterker, samen zijn we in staat nog betere zorg voor onze verzekerden te regelen.

Vervolgens klinkt de waarschuwing dat een bedrijfsfusie onrust en rompslomp met zich meebrengt die bovenop het moeizame proces van aanpassing van verzekeraars aan de nieuwe zorgverzekeringswet komt. Ook de aandacht hiervoor is terecht.

Dat is dan ook precies de reden dat wij bij de bekendmaking van de fusie de nadruk hebben gelegd op dit punt. Het `opruimen` van de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet is prioriteit nummer 1. Ontevreden klanten vormen immers de slechtste reclame.

Met andere woorden: wij en onze mensen hebben de schouders eronder gezet en zijn maximaal gemotiveerd om zo snel mogelijk de dienstverlening aan klant en zorgaanbieder weer op het juiste hoge peil te brengen. En wij zijn daarmee goed op weg.