Voor alle duidelijkheid

Wanneer politici denken te weten wat de mensen willen, kunnen er de raarste dingen gebeuren. Nu denken de politici dat de mensen duidelijkheid willen. Misschien is dat ook wel zo, al is het volslagen onduidelijk wat “duidelijkheid' eigenlijk precies betekent. Rita Verdonk neemt het zekere voor het onzekere. Voor alle duidelijkheid laat zij tijdens haar campagne voor het leiderschap van de VVD zo vaak mogelijk het woord “duidelijkheid' vallen terwijl zij zich ervoor hoedt andere dingen te zeggen dan dat.

De roep om duidelijkheid heeft uiterst komische gevolgen voor een politicus of een partij die zichzelf in de problemen heeft gebracht. D66 is natuurlijk sowieso altijd lachen, maar vooral nu deze partij zonder opvattingen en idealen zitting heeft genomen in een kabinet waarin zij geen zitting zei te zullen nemen, daarin niets heeft bereikt, gedreigd heeft met een crisis om een oppositiepartij te bewegen haar standpunt te delen, daarna haar dreigement niet heeft waargemaakt, gedecimeerd wordt in alle peilingen en vervolgens gehoor geeft aan de roep om duidelijkheid. Voor zo'n partij zit er nauwelijks iets anders op dan te zeggen dat alles is misgegaan. Maar zoiets zeg je natuurlijk niet als partijleider. Dan stemt er helemaal nooit meer iemand op je.

En je kon erop wachten. Alexander Pechtold heeft zich eergisteren kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van D66. De glamour van de strijd in de VVD werd hem ondraaglijk. Hij is de minister die zozeer hecht aan duidelijkheid dat hij zijn collega's vuil en vunzig noemt. Hij is duidelijk over zijn ambities: hij vindt zichzelf “minder geschikt voor de tweede viool.' Maar hoe duidelijk is hij over het desastreuze verloop van de regeringsdeelname van zijn partij? “Ik houd er niet van daar te lang bij stil te staan.' Hoe duidelijk is hij over het feit dat zijn partij geen opvattingen heeft? “Twijfel en nuance waren bij ons altijd een teken van kracht en niet van zwakte.'

Ik verheug mij op een felle strijd om het leiderschap waarbij Van der Laan en Pechtold elkaar proberen te overtroeven in duidelijkheid over hun eigen overbodigheid.

Dichter en romancier.

    • Ilja Leonard Pfeijffer