Vervoer varkens in oosten land beperkt

Het vervoer van varkens in oostelijk Gelderland en een deel van Twente is gisteren aan banden gelegd ter voorkoming van een uitbraak van varkenspest. Het besluit van minister Veerman (Landbouw) gisteren volgt op ontdekking van nieuwe gevallen van varkenspest afgelopen dinsdag en vorige week vrijdag in Duitsland nabij Borken, net over de grens bij Winterswijk.

Veerman noemt de situatie in Duitsland „zorgelijk”. „Het is niet uit te sluiten dat meer uitbraken zullen volgen”, schreef Veerman gisteren in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de nieuwe maatregelen aankondigde. Begin april was er ook een geval van varkenspest in hetzelfde gebied net over de Nederlandse grens.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) zetten vraagtekens bij de aanpak in Duitsland, zoals de handhaving van maatregelen en het verloop van controles. Er zijn „telkens weer nieuwe gevallen die niet goed te verklaren zijn en vaak pas laat ontdekt worden”, aldus de PVE.

In het nieuw ingestelde buffergebied gelden sinds gistermiddag beperkende maatregelen voor het vervoer van varkens. Zo mag een chauffeur bijvoorbeeld niet langer slachtvarkens van verschillende boerderijen ophalen om naar een slachterij te brengen, maar moeten de varkens van één bedrijf rechtstreeks in één rit naar de slachter. Dierenartsen, veetransporteurs en anderen die met varkens werken mogen pas drie dagen na een bezoek aan een boerderij in het gebied een varkensbedrijf buiten de zone bezoeken.

Deze maatregelen gelden voor het gebied dat wordt begrensd door de Rijn vanaf de Duitse grens tot aan Arnhem, de IJssel vanaf Arnhem tot aan Deventer, en vandaar de A1 tot aan de Duitse grens voorbij Oldenzaal.

Een klein gebied ten zuidoosten van Winterswijk valt onder strengere maatregelen omdat het valt binnen het „toezichtsgebied” met een straal van 10 kilometer rondom de Duitse boerderij (7 kilometer over de grens) waar de varkenspest dinsdag is ontdekt. In het Nederlandse deel van dit gebied zijn 19 bedrijven met ongeveer 15.000 varkens. Vervoer van vee, pluimvee of varkensmest binnen dit gebied is niet toegestaan en bezoekers van bedrijven moeten worden geregistreerd.