Vechten in Uruzgan of in Nederland blijven?

Sinds Nederland besloot mee te doen aan de Uruzgan-missie, is het daar een stuk gevaarlijker geworden.

Reden om de missie te heroverwegen?

Eens

Veel van de deelnemers die vinden dat de Uruzgan-missie moet worden heroverwogen, wijzen erop dat de Nederlandse militairen niet zullen toekomen aan de taak die ze geacht worden in de Afghaanse provincie te vervullen. “Het valt te betwijfelen of de Nederlandse troepen überhaupt wel kunnen werken aan herstel van rust en orde, waarmee de Tweede Kamer instemde“, meent Hans de Koning uit Leiderdorp. “De verzekering aan de Afghanen in Uruzgan dat de Nederlanders beslist niet komen om te vechten, is dan ook nogal dubbelhartig.“

“Gezien de ontwikkelingen in Afghanistan lijkt het niet erg waarschijnlijk dat er met de wederopbouw van de provincie begonnen kan worden“, vindt ook John Veldhuis uit Westervoort. “In plaats van provinciale wederopbouwers te sturen, moeten er terroristenbestrijders gezonden worden.“

“We horen daar niet thuis en hadden er nooit aan moeten beginnen“, onderschrijft Willem Eppink uit Nijmegen. “Het voorspelbare gevolg zijn lijkzakken en een publieke opinie die zich tegen inmenging keert, waarna de afgang volgt. Die missie moet dus worden heroverwogen, niet op veiligheidsgronden, maar enkel op wenselijkheid.“

“Of ze worden in gevechten betrokken, wat niet de opzet was“, schetst Hannah van Buuren uit Eindhoven, “óf ze kunnen veel minder aan wederopbouw doen terwijl de stamoudsten dat juist wel verwachten. Kortom, wie waagt er nu jonge vrouwen en mannen aan zo'n mission impossible?“

Enkele voorstanders van de stelling beklemtonen de oorlogszuchtige houding van de Amerikanen in Afghanistan, waaruit de NAVO-missie zou voortvloeien. Zo meent Catharina Sala uit Groningen dat de missie hoofzakelijk is bedoeld “om Bush te plezieren“: “Als we dan toch zonodig op humanitaire missie moeten, zijn er genoeg andere plekken op de wereld waar we wat kunnen doen“.

“Daar komt nog bij“, aldus Herman Plagge uit Hintham, “dat onze militairen niet zijn getraind op de guerillaoorlog die daar heerst. De Talibaan en hun makkers kennen het onherbergzame terrein, van waaruit ze onze mensen zullen bestoken tot deze er letterlijk bij neervallen.“

Stef Helsen uit Utrecht wijst op de lessen die we uit de geschiedenis van Afghanistan moeten leren: “De Britten konden het niet veroveren; de Russen waren er na acht jaar bloedige oorlog nog geen stap verder en de Verenigde Staten hebben het al niet beter gedaan. Nu wordt de illusie gewekt dat Nederlandse troepen daar iets kunnen opbouwen. Dat is natuurlijk onzin. Zodra de Amerikanen vertrekken zal er alleen maar meer geweld komen. Het is wachten op de eerste slachtoffers. Om een land op te bouwen, moet het land wel meewerken. Terug naar huis dus met die troepen!“

“Als wij niet de kans krijgen om het thema vrede in woord en daad uit te dragen'', aldus Anjo Schuite uit Nieuwegein, “heeft de missie geen zin. Wij worden dan gelijk aan de Amerikanen en krijgen een imago opgedrongen dat ons (...) parten kan spelen.“

Oneens

“Eerst met veel tromgeroffel aankondigen dat de vrede en democratie hersteld worden en vervolgens door voorzienbare omstandigheden afhaken? Kom nou!“ Evenals de meeste tegenstanders van de stelling laat J.W. Muller uit Zeist zich apodictisch uit. Hij vervolgt: “Nog nooit hebben wapens de oplossing van een conflict beslecht. De Nederlandse militairen hebben reeds op veel plaatsen in de wereld laten zien dat zij uit een ander hout gesneden zijn dan de Amerikaanse militairen.“

“We hadden nooit naar Afghanistan moeten afreizen om de rotzooi op te ruimen die de Amerikanen daar hebben veroorzaakt“, aldus Wim Guiking uit Leiden. “Maar als “we' dan toch willen, en er “een hulpmissie' van willen maken, dan is “de verslechterde veiligheidssituatie' absoluut geen reden om niet meer te gaan. Zo worden we in militair opzicht alleen maar (opnieuw) de risee van de internationale gemeenschap.“

Volgens Pieter Dijkstra uit Zoetermee is de missie juist nodig “omdat de mensen die in dit gebied wonen worden bedreigd en aangevallen door de Talibaan. Dat er doden gaan vallen staat nu wel vast, maar wat is het alternatief? (...) Het aan de Amerikanen overlaten? Die zijn geoefend in oorlog voeren, niet de vrede bewaren.“

“Iemand schiet op onze soldaten, en dan zouden ze gelijk als een stelletje angsthazen wegrennen?“, zegt ook Jasper Nijdam uit Columbus (Ohio, VS). “Fijn teken van vertrouwen in de kwaliteit van de Nederlandse soldaat. Onze grondwet zegt dat de regering zich moet inspannen om de vrede en stabiliteit in de wereld te verbeteren. Het is slap, hypocriet en laf om “gevaarlijke' missies alleen door anderen te laten doen.“

Hotze Oldhoff uit Groningen vindt dat heroverwegen gelijkstaat aan capituleren: “Nederland vindt dat het doel van de missie goed is. Dan moet je je niet al bij voorbaat terugtrekken. Dat straalt niet veel vastberadenheid uit. Misschien moet er wel meer aandacht - en dus geld - besteed worden aan de beveiliging van onze jongens.“

Meedoen aan het Webcongres kan via www.nrc.nl/webcongres/aanmelden