“Vaker stage over de grens'

De Europese Commissie heeft deze week een advies uitgebracht dat realisering van de Lissabon-agenda dichterbij moet brengen, het streven van de EU-lidstaten om in 2010 de sterkste kenniseconomie ter wereld te zijn.

Ed d’Hondt Foto VSNU
Ed d’Hondt Foto VSNU VSNU

De Commissie wijst gebieden aan waarop het hoger onderwijs in de EU moet moderniseren. Zo moeten universiteiten meer autonomie krijgen bij het werven van personeel en het rondmaken van hun financiering.

De meeste aanbevelingen zijn in Nederland al de praktijk. Zo mogen Nederlandse universiteiten vanaf 2010 meer collegegeld gaan vragen aan trage studenten.

Voorzitter Ed d'Hondt van VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten, vindt echter dat Nederland op één punt een beleid voert dat haaks staat op de adviezen van de Commissie. D'Hondt bedoelt het advies om studenten te stimuleren ten minste een half jaar stage te lopen in het buitenland.

Wat doet Nederland op dit punt fout?

“Maandag stemt de Tweede Kamer waarschijnlijk in met het plan van Mark Rutte [staatssecretaris van Onderwijs, red.] om leerrechten in te voeren. Deze rechten staan voor credits, waar studenten steeds een half jaar onderwijs bij een universiteit mee mogen inkopen. Het idee is dat zij hierdoor flexibeler kunnen studeren. Maar het aantal studenten dat stage gaat lopen in het buitenland, zal zeker niet toenemen.“

“Credits' van een half jaar sluiten toch juist mooi aan op een half jaar stage?

“Als het aansluit, ja. Maar studenten lopen in het buitenland vaak vertraging op. En zit je zeven maanden in het buitenland, dan ben je wel een jaar leerrechten kwijt.

“Een master duurt in Nederland een jaar. Moet je een half jaar naar het buitenland, dan blijft een half jaar over voor verdieping en het schrijven van een scriptie. Terwijl daar eigenlijk ook een jaar voor nodig is. Zo bezien kost een stage in het buitenland een half jaar recht op onderwijs.“

Hoe moet het dan?

“Verleng de masterfase van zestig studiepunten naar negentig. Dan duurt die fase anderhalf jaar. Dan wordt het aantrekkelijker om een half jaar stage te lopen in het buitenland, zoals de Europese Commissie wil.“

    • Mark Schenkel