Studie financiëren

Boudewijn de Bruin en Menno Rol snijden een punt aan dat werkelijk de belangstelling van de overheid zou moeten hebben (`Schaf zowel de studiebeurs als het collegegeld af`, nrc.next, 9 mei).

Men spreekt tegenwoordig zo makkelijk over het feit dat `de jongeren` niet voor `de ouderen` kunnen zorgen. Maar die jongeren realiseren zich daarbij inderdaad niet dat die ouderen, ja de hele maatschappij, hun studie financieren en daarmee de mogelijkheid openen voor goed betaalde banen.

Studeren is daardoor veel gemakkelijker en goedkoper geworden want de studenten kunnen rustig hun tijd besteden aan studie en leuke dingen - en soms ook werken om bij te verdienen. Maar wat is er tegen om als je wilt studeren daar zelf een offer voor te brengen door er bij te werken of geld te lenen voor de studie.

Dat zou inderdaad eerlijker zijn. Ik meen me zelfs te herinneren dat vroeger bijvoorbeeld een arts die van een beurs studeerde na afstuderen verplicht was enige jaren als militair arts in dienst te werken. Waarom zou een dergelijk systeem nu niet toegepast kunnen worden? Wil je gratis studeren? Dan ook na de studie werken in dienst van de gemeenschap - met een redelijk salaris - of een aantal jaren een verhoogde belasting om maatschappelijke belangen te financieren.

    • K. Bos Utrecht