Rotatietijd van Saturnus is acht minuten langer

De rotatietijd van Saturnus is acht minuten langer dan tot nu toe officieel werd aangenomen. Dat schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers in Nature.

De onderzoekers hebben de rotatietijd afgeleid uit waarnemingen die de Amerikaanse ruimtesonde Cassini veertien maanden lang aan het magnetische veld van de geringde planeet heeft verricht. In de sterkte van dit veld ontdekten zij een fluctuatie met een constante periode van 10 uur, 47 minuten en 6 seconden. Dat zou er op wijzen dat dit signaal samenhangt met het elektrisch geleidende gebied in het inwendige van de planeet waar het magnetische veld wordt opgewekt. Sinds 1981, toen de Voyagers dit veld hadden opgemeten, was 10 uur, 39 minuten en 22 seconden aangehouden.

Bij een planeet als Mars, met een vast oppervlak, is die rotatietijd gemakkelijk nauwkeurig te meten, maar Saturnus heeft geen vast oppervlak. Daarom is zijn rotatietijd afgeleid uit een variatie in de radiostraling die hij op zeer lange golflengten uitzendt. Die straling komt uit het met de planeet meedraaiende magnetische veld, dat verankerd ligt in het inwendige. De vraag blijft wel of het inwendige van Saturnus als één geheel draait, of dat er - zoals in de zon - gebieden zijn met verschillende rotaties.

    • George Beekman