PvdA volgt lijn Leefbaar R’dam

Rotterdam heeft, na negen weken onderhandelen, een nieuw gemeentebestuur. De PvdA is de baas, maar stelt zich zeer bescheiden op.

Het rood van de PvdA is terug in Rotterdam. Maar je moet er wel een beetje naar zoeken.

Gisteren presenteerden de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks in Rotterdam het coalitieakkoord en het gemeentebestuur voor de komende vier jaar. Wat vooral duidelijk werd: bestuur noch akkoord betekent een radicale breuk met de voorgaande vier jaar. Dat is de periode dat de PvdA lijnrecht tegenover Leefbaar Rotterdam stond, de grote winnaar van 2002. Toen deugde er volgens de PvdA maar weinig van wat Leefbaar, CDA en VVD met de stad aan het doen waren. Ondanks de verkiezingsoverwinning van 7 maart heeft de PvdA er echter niet voor gekozen om het roer om te gooien. De koers van ss Rotterdam wordt alleen bijgesteld.

PvdA-voorman Peter van Heemst spreekt van „een balans tussen continuïteit en vernieuwing”. Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam noemt het, in navolging van een journalist, „Leefbaar light”. Het nieuwe college bevat vier wethouders van de voormalige coalitiepartijen (tweemaal CDA, tweemaal VVD) en vier van voormalige oppositiepartijen (driemaal PvdA, eenmaal GroenLinks). Daarmee zijn drie verliezers door de PvdA „ruimhartig” bedeeld, zoals CDA-voorzitter Leonard Geluk het gisteren voor zijn eigen partij formuleerde.

Ook in het beleid is de continuïteit aanzienlijk. „We zullen voortbouwen op beslissingen die de afgelopen vier jaar zijn genomen en ontwikkelingen die in gang zijn gezet”, schrijft de lokale PvdA-top in een nieuwsbrief aan de leden.

De vernieuwing zit in het perspectief, aldus Van Heemst. De Rotterdamwet, waarbij in verpauperde buurten inkomenseisen mogen worden gesteld aan nieuwe bewoners, zal worden aangevuld met veel inspanning op het gebied van stedenbouw, veiligheid en sociale cohesie. Het veiligheidsprogramma, paradepaardje van Leefbaar, wordt onverkort doorgezet. Maar dan met meer aandacht voor opvang en preventie. En er komt op voorstel van GroenLinks een onderzoek naar de effectiviteit van preventief fouilleren.

Echt nieuw is het geld voor participatie en integratie (100 miljoen euro voor vier jaar), voor sociaal beleid (150 miljoen) en voor natuur en milieu (70 miljoen). Nieuw wordt ook de toon van het gemeentebestuur, belooft de kersverse integratiewethouder, Orhan Kaya van GroenLinks. Niet langer zal het college aansturen op confrontatie met allochtone Rotterdammers. Het uitgangspunt wordt vertrouwen.

Kaya is de wethouder die waarschijnlijk het meeste verzet van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam kan verwachten, met veertien zetels nog steeds flink aanwezig in de gemeenteraad. Hij beheert het participatiefonds en zal elke uitgave aan „integratie bevorderende activiteiten” tot het uiterste moeten verantwoorden.

Met de brede coalitie en de continuïteit van beleid respecteert de PvdA de verkiezingsuitslag, zegt Van Heemst. Leefbaar verloor weliswaar drie zetels, maar haalde bijna dertig procent van de stemmen. Ook die kiezers moet het nieuwe gemeentebestuur ter wille zijn, impliceert Van Heemst. Zo hangt de schaduw van Leefbaar Rotterdam nog over het nieuwe college. De PvdA-wethouder bouwen en wonen, makelaar Hamit Karakus, complimenteerde zijn voorganger Pastors gisteren met diens beleid.

Aanstaande maandagavond wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de lokale PvdA-leden. Ze zullen Van Heemst waarschijnlijk vragen waarom hij CDA en VVD elk twee wethouders heeft gegund. Waarom de PvdA niet vier in plaats van drie wethouders heeft geëist. Waarom hij de politiek gevoelige integratieportefeuille uit handen heeft gegeven. En waarom er zoveel beleid van aartsvijand Leefbaar Rotterdam wordt voortgezet. Zij mogen zeggen of het rood van de PvdA voldoende terugkeert in de stad.

    • Mark Duursma