Pas verschenen

De 100 beste gedichten van 2005. Stichting VSB Poëzieprijs/De Arbeiderspers. 144 blz. € 9,95

Tiende editie van de jaargids met 100 gedichten, gekozen door hoogleraar moderne letterkunde Lut Missinne, jurylid van de VSB Poëzieprijs.

Kluun: De weduwnaar. Podium, 268 blz. € 16,–Vervolg op de roman Komt een vrouw bij de dokter, de bestseller die de schrijver- columnist Kluun schreef over leven en dood van zijn vrouw.

Ian McEwan: Het kind in de tijd (The Child in Time). Vert. Eva Wolff, De Harmonie/Manteau, 288 blz. €17,90

De met de Whitbread Novel Award bekroonde roman uit 1987 van Ian McEwan over de gevolgen voor ouders als hun kind wordt vermist.

Kurt Vonnegut: Man zonder land (A man Without a Country). Vert. Ko Kooman, Meulenhoff, 142 blz. € 16,90

De auteur van boeken als Slaughterhouse Five en Cat’s Cradle schreef na bijna tien jaar stilte A Man Without a Country, een boek over de toestand in de wereld, en die in de VS in het bijzonder. ‘Het is pessimistisch opgeschreven, de kenmerkende kwinkslagen werken niet meer’ (Jan Donkers in Boeken 10.02.06).

Jan Wolkers & Dick Matena: Kort Amerikaans Een beeldverhaal Deel 1. De Bezige Bij, 86 blz. € 19,90, luxe editie € 50,–

Stripversie in kleur van Wolkers romandebuut uit 1962 over een jongen die tijdens de oorlog onderduikt in het gebouw van de schilderacademie. Deel twee komt in het najaar uit, en het laatste deel in het voorjaar van 2007.

Non-Fictie

Marc Chavannes: Op de As van Goed en Kwaad. Amerika achter de schermen. Prometheus/NRC Handelsblad, 416 blz. € 19,95

Nieuw deel in de serie ‘Achter de schermen’. De voormalige correspondent van deze krant over het keiharde en onverminderd aantrekkelijke Amerika.

Rudie Kagie: De eerste neger. Mets & Schilt, 284 blz. € 25,-

Gebaseerd op vraaggesprekken met Surinamers schreef Vrij Nederland-journalist Rudie Kagie een boek over de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de zwarte immigrant.

Walter Krämer & Götz Trenkler: Het grote lexicon van hardnekkige misverstanden 1000 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten. Bert Bakker, 734 blz. € 19,95

Aanvulling met vijfhonderd nieuwe misvattingen van het al eerder gepubliceerde (1997) Het grote lexicon van hardnekkige misverstanden 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten.

Het Journaal van Abel Tasman 1642-1643: Waanders / Het Nationaal Archief in Den Haag, 208 blz. € 17,95

Het scheepsjournaal van Abel Tasman, bijgehouden op zijn ontdekkingsrezien in Azië, hertaald en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.

Olaf van Nimwegen: ‘Deser landen crijchsvolck’ Het Staatse leger en militaire revoluties 1588-1688. Bert Bakker, 552 blz. € 49,95Historicus Olaf van Nimwegen betoogt in zijn studie dat het ontstaan en voortbestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden te danken is aan twee militaire revoluties: 'de tactische vernieuwingen van Maurits van Oranje en de organisatorische kracht van Willem III van Oranje'.Bert Bakker, 552 blz. € 49,95

Historicus Olaf van Nimwegen betoogt in zijn studie dat het ontstaan en voortbestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden te danken is aan twee militaire revoluties: 'de tactische vernieuwingen van Maurits van Oranje en de organisatorische kracht van Willem III van Oranje'.