NS-conducteur zucht onder bureaucratie

In deze krant van 10 mei betitelde de NS de boete die een Canadese bevrijder had gekregen als een vergissing. Huichelachtiger kan het niet. Ik heb medelijden met de conducteur die de boete uitdeelde. Iedereen valt over hem heen terwijl hij volgens de regels handelde.

De ware schuldigen in dezen zijn de NS-bureaucraten, die nu door een woordvoerder laten verklaren dat het gebeuren op een vergissing lijkt. Niet de handelwijze van de conducteur is fout maar het feit dat hem van bovenaf geen enkele vrijheid van handelen is gelaten.

Het afkeurend commentaar van enkele briefschrijvers in deze krant van 9 mei op het niet ingrijpen door de inzender van het stukje is misplaatst. Ik heb een keer getracht te interveniëren in een soortgelijk geval. De onbeschofte reactie van de twee dienstdoende conducteurs me niet te bemoeien met andermans zaken en het bijna uitgevoerde dreigement de NS-politie er bij te halen, deed mij schielijk zwijgen.

    • J. Speetjens Nijmegen