Internet Voorkeur

Website kopstoring kinderen en probleemouders

Probleemouders. Naar schatting 600.000 jongeren tussen de 12 en 22 jaar groeien op in een gezin waarvan een of beide ouders psychische problemen heeft. Een op de drie van deze jongeren ontwikkelt zelf vroeg of laat ernstige problemen. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben meestal weinig tijd om stil te staan bij zichzelf. Het zijn sterke, zelfstandige mensen. Toch wordt het ook hun wel eens te veel. Of ze lopen tegen iets aan: vragen of problemen die voortkomen uit de thuissituatie. In dat geval kunnen kennis en herkenning helpen. De website Kopstoring.nl wil kennis en herkenning bieden. De site is gemaakt door het Trimbos Instituut en de GGZ-instellingen Spatie, GGNet, Gelderse Roos en RIAGG IJsselland. Er is veel informatie te vinden voor, over en door jongeren van ouders met psychische problemen, zogeheten KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen). Bezoekers kunnen anoniem vragen per e-mail stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of hun eigen verhaal mailen voor op de website. Vanaf september kunnen kinderen van psychisch gestoorde ouders een groepscursus in een chatbox volgen en online praten met een hulpverlener. Daarnaast geeft de website aan waar jongeren meer informatie kunnen vinden of hulp kunnen krijgen.(www.kopstoring.nl)