Geen rosse buurt op internet

Er komt geen rosse buurt op internet. De Amerikaanse domeinnaambeheerder ICANN heeft het voorstel om de porno-industrie de extensie .xxx toe te wijzen, ingetrokken, na druk van conservatieve groepen en bestaande pornosites. Vorig jaar mengde de regering zich in de zaak. Die onderstreepte toen de bezwaren tegen het voorstel.