Economische groei is op hoogste niveau in 5 jaar

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 2,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de hoogste groei in vijf jaar, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat gisteren de eerste raming voor de groei van het bruto binnenlands product (bbp) over het eerste kwartaal rapporteerde. Van kwartaal op kwartaal was de groei met 0,2 procent lager dan verwacht.

Huishoudens gaven fors meer uit, met een volumegroei van 2,9 procent. De overheid besteedde nauwelijks meer en drukte daarmee de economische groei. De investeringen namen flink toe, met 3,4 procent. Geïnvesteerd werd vooral in woningen en computers, maar ook in machines, vrachtauto's en bedrijfsgebouwen. Er was bij het bedrijfsleven sprake van een zeer bescheiden positief voorraadeffect. De uitvoer nam toe met 7,1 procent en de invoer liet een vrijwel gelijke toename zien, met 7,2 procent. Omdat er een handelsoverschot is, droeg de buitenlandse handel bij aan de economische groei.

Het CBS spreekt van een steeds snellere toename van de werkgelegenheid. In het eerste kwartaal waren er 85.000 banen meer dan het jaar daarvoor. De Nederlandse groeicijfers zijn overigens fors verstoord door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Daardoor verhuizen uitgaven van voorheen particulier verzekerden statistisch naar uitgaven door de overheid. Het CBS corrigeert hiervoor.

De Europese Commissie raamde gisteren de groei in het gehele eurogebied op 2 procent in het eerste kwartaal, op jaarbasis. Van kwartaal op kwartaal bedroeg de groei 0,6 procent. Griekenland en Spanje zijn de grootste groeiers van de eurolanden.

Het Centraal Planbureau voorziet in de jongste raming een economische groei van 2,75 procent dit jaar. President Wellink van De Nederlandsche Bank suggereerde vanmorgen dat ook de centrale bank voor heel 2006 met haar komende raming ongeveer op dit percentage uitkomt.