Deel rijksweg A2 verbreed tot tien rijstroken in 2010

Den Haag. De ministers Peijs (Verkeer, CDA) en Dekker (VROM, VVD), willen de rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht de komende vier jaar verbreden naar tien rijstroken. De ministerraad bespreekt het plan vandaag. De ministers van Economische Zaken en Financiën zijn al akkoord. In de investeringsplannen voor rijkswegen (MIT) werd al rekening gehouden met verbreding van de A2 tussen Holendrecht en verkeersplein Oudenrijn naar twee keer vijf rijstroken. Hoewel in dat beleidsstuk 2012 als einddatum werd genoemd, hield Rijkswaterstaat rekening met een versnelling naar 2010. De kosten van de verbreding werden geraamd op ruim 1,1 miljard euro. Door het nieuwste plan komt er nog eens 35 miljoen euro bij. De verwachting is dat tien rijstroken de fileproblemen sterk verminderen. Ook onder Utrecht wordt de A2 aangepakt, daar komen maximaal acht rijstroken.