De trend: de dementerende draak druipt af

2006 De Chinezen komen

Europa is niet innovatief genoeg, en Nederland al helemaal niet, verkondigen politici, wetenschappers en topmannen van bedrijven bij toerbeurt. Technische studies zijn hier te lande niet erg populair. Daarentegen studeren elk jaar 350.000 Chinese ingenieurs af. Die vinden dagelijks nieuwe dingen uit. Chinezen bevolken ook in steeds grotere aantallen de laboratoria van 's werelds beste universiteiten.

Elk jaar betreden 10 miljoen Chinese jongeren de arbeidsmarkt. Die maken nieuwe en oude dingen efficiënt en goedkoop. De Chinese economie groeit dan ook aanhoudend met bijna tien procent per jaar. Van Europa's voornemen om in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te zijn, komt niets terecht.

2020 Overal Chinezen

Delft en Eindhoven zijn vergeven van de Chinezen, niet alleen als student of promovendus, maar ook als hoogleraar. Het nog altijd in Eindhoven gevestigde Natlab van Philips krijgt een Chinese directeur. De bloeiende Chinese economie heeft een omvangrijke stroom toeristen naar Europa op gang gebracht. Twee mega-hoteltorens, bijgenaamd Yin en Yang, bieden hun onderdak in Amsterdam.

Tegelijk pakken zich donkere wolken samen boven het Rijk van het Midden. De Chinese babyboomers gaan met pensioen. In dit opzicht lijkt de vergrijzing dáár op die in Europa. Maar dankzij de éénkindpolitiek neemt de beroepsbevolking er veel sneller af dan hier. Omdat die veel kleinere generaties ook nog eens zeer weinig kinderen krijgen, ontgroent het land in een tempo dat nog nergens ter wereld is vertoond. De omvang van de beroepsbevolking begint dan ook af te nemen. Arbeidsschaarste drijft de lonen op. De eens succesvolle Chinese fabrieken beginnen in de problemen te raken.

2040 De Chinezen gaan

Sinds tien jaar krimpt de omvang van de Chinese bevolking. Elk jaar gaan 350.000 Chinese ingenieurs met pensioen. Het land telt ruim 400 miljoen bejaarden, van wie 100 miljoen boven de tachtig en hulpbehoevend. Door gebrek aan verplegend en verzorgend personeel verkeren zij veelal in kommervolle omstandigheden. Een Amerikaanse presidentskandidaat spreekt smalend van “de dementerende draak'. Een aanbod van Nigeria om tien miljoen verzorgenden te leveren, wordt door de Chinese overheid van de hand gewezen.

Miljoenen in het buitenland wonende Chinezen keren terug naar China om voor familieleden te zorgen. De economie stagneert. Intussen heeft Europa de kunst van het vergrijzen onder de knie, en is het oude continent de meest concurrerende economie van de wereld geworden.

Chinese Oma en kleinkind.foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C== 1980,Chengdu,China Mentzel, Vincent
    • Dick van Eijk Redacteur van Nrc Handelsblad