Advocaat gehoord over eigen cliënt

De Amsterdamse advocaat Nico Meijering moet tegen een eigen cliënt getuigen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald.

De advocaat weigerde dit eerder. Hij beriep zich daarbij op het verschoningsrecht, dat regelt dat een advocaat niet gedwongen kan worden vertrouwelijke informatie over zijn cliënt te verstrekken.

De advocaat moet van de rechtbank toch bij de rechter-commissaris getuigen over zijn relatie met zijn cliënt Hans van E., die verdacht wordt van heling van politie-informatie. De rechtbank heeft nu beslist dat hij bij de rechter-commissaris moet verschijnen en dat die vaststelt welke vragen onder het verschoningsrecht vallen.

„Allereerst moet de advocaat tot geheimhouding verplicht zijn en als vertrouwensman worden beschouwd”, aldus het vonnis. „Vervolgens moet de rechter vaststellen of datgene waarover de advocaat als getuige geen verklaring wenst af te leggen voor verschoning in aanmerking komt. De verschoning is namelijk beperkt tot datgene waarvan de wetenschap aan hem als (...) advocaat is toevertrouwd.” Het OM wil de advocaat horen omdat sprake zou zijn van een nauwe relatie die niet onder het verschoningsrecht valt.

De rechtbank oppert dat Meijering zich door de deken kan laten bijstaan. Die had eerder gewaarschuwd dat Meijering mogelijk de regels voor de advocatuur overtreedt als hij getuigt.

Oud-rechercheur Hans van E. staat terecht met Sjaak K., die rechercheur is bij de Nationale Recherche. K. zou informatie hebben verkocht aan Van E., die de informatie zou hebben doorgespeeld aan Dino S.. Justitie ziet hem als handlanger van de van afpersing verdachte Willem Holleeder.

Meijerings kantoorgenoot L. van Kleef zegt in een reactie dat het een vervelende situatie wordt als de rechter-commissaris wil dat Meijering een vraag beantwoordt, terwijl de deken zegt dat die onder het verschoningsrecht valt.