Weinig historisch besefin AOW-discussie

Wat is het toch heerlijk dat je als AOW-er met een pensioen de tijd hebt de krant grondig door te nemen. Neem NRC Handelsblad van 9 mei.

CDA-econoom Lans Bovenberg is het eens met Wouter Bos dat de AOW moet worden gefiscaliseerd om de verzorgingsstaat in stand te houden teneinde ook toekomstige generaties een fatsoenlijke ouderdomsuitkering te kunnen bezorgen.

Enkele pagina’s verder wordt hij daarin bijgevallen door briefschrijvers die eveneens van mening zijn dat rijke gepensioneerden kunnen bijdragen aan de AOW. „Solidariteit tussen generaties eist ingrepen”, stelt één van hen. Weer enkele pagina’s verder laat een analiste bij een ziekenhuis in Rotterdam, in de leeftijd van 31 jaar, ons weten wat zij verdient en dat zij wel 200 euro per maand aan kleding bij H&M uitgeeft naast haar hypotheek van bijna 450 euro per maand, 90 euro voor fitness en hockey en dat zij al 5.000 euro heeft gespaard omdat zij eenmaal per 2 jaar een verre reis wil maken.

De wereld is veranderd, dat zeker. Toen ik in 1960 ging werken waren verre reizen en een hypotheek er niet bij. En sparen was al helemaal onmogelijk. Van het karig loon ging ook nog eens een substantieel bedrag af vanwege de ouderdomsvoorziening. Dat was niet niks want je moest ook nog betalen voor al die ouderen die toen ‘van Drees gingen trekken’ en daarvoor nooit hadden betaald. Geld om een eigen pensioenvoorziening op te bouwen hadden zij al helemaal niet gehad. Dat was terechte solidariteit met een generatie die het slechter had meegemaakt dan de mijne. Dat gaat toch niet meer op voor de jongere generaties vandaag. Die kunnen toch wel voor zichzelf zorgen? Een beetje minder H&M, de Bijenkorf, sabbatical, verre vakanties en stedentrips, (pop-)concerten en dance-events en je houdt geld genoeg over om zelf voor je oude dag te zorgen.

Helaas onbreekt ook in deze discussie, zelfs bij Bos en Bovenberg, het historisch besef van hoe het is en hoe het was. Daarvan lijken wij ouderen nu de dupe te worden.

H. Endlich

Breukeleveen

Fiscaliseren AOW en aftrek hypotheekrente

Wouter Bos lanceerde een plan om onze AOW betaalbaar te houden. Heb ik trouwens wel 40 jaar voor betaald. Het is natuurlijk een methode om personen boven de 65 zelf, in welke vorm dan ook, mee te laten betalen aan hun reeds ingegane pensioen.

Een nadeel: het is pure diefstal en niets anders. Voorzover begrepen betalen ouderen die méér dan 10 à 15.000 euro pensioen per jaar ontvangen boven de AOW van 16.000 euro die iedereen ontvangt, mee aan hun pensioen. Alle pensioengelden die ik en anderen boven de AOW ontvangen zijn door ons zelf regulier gespaard en door velen is daar erg hard voor gewerkt. Het is ons ook altijd voorgehouden te sparen voor je oude dag. Iets waar ik dus zelf krom voor gelegen heb, kan toch nooit tot een afstraffing leiden op mijn ‘oude dag’. Het is ook een volledige rechtsongelijkheid. Handen af dus.

Als er geld moet komen zou ik aan de hypotheekrenteaftrek sleutelen. Personen die nog geen AOW ontvangen hoeven dan niet te vrezen dat de AOW ter discussie komt en ben je daar al bang voor, laat de overheid dan soepeler omgaan met sparen voor je oude dag.

Natuurlijk is hier en daar flankerend beleid nodig en zullen hier ook wel haken en ogen aan zitten, maar diefstal is voor geen enkele partij toegestaan. Ook niet voor de PvdA.

H. Elsinghorst

Wijchen

AOW-prognoses zijn nogal misleidend

In NRC Handelsblad van 5 mei stond de wonderbaarlijke prognose dat – zonder fiscalisering van de AOW – het inkomen van 65-plussers zou oplopen van 63 procent van een gemiddeld inkomen van een werkende nu, naar 81 procent in 2020. Voor welke groepen 65-plussers dat zou moeten gelden, weet ik niet. Maar zeker niet voor gepensioneerde ambtenaren. Hun pensioenen blijven achter bij de indexering voor werkende ambtenaren, die al tientallen jaren met gemiddeld 1 procent per jaar achterblijven bij het gemiddelde inkomen van de werkenden in het bedrijfsleven.

Zo was mijn bruto inkomen (AOW en aanvullend pensioen) als gepensioneerd ambtenaar in 2005 slechts 47 euro (per jaar) hoger dan in 2003. Veel prognoses zijn blijkbaar zeer misleidend.

Drs. S.P. van der Zee

Middelburg