Vuursteen vertraagt woonwijk

In een stadsuitbreidingsgebied in Doetinchem zijn vuursteenresten uit de Oude Steentijd gevonden. De vondst is volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) van nationaal belang. B en W van Doetinchem willen de vindplaats als archeologisch monument bestempelen.

De gevonden resten duiden er volgens J. Deeben van het ROB op dat er in de periode 13.000-8.000 v. Chr. in het rivierlandschap van de Oude IJssel nederzettingen waren. Tot dusver zijn dergelijke nederzettingen alleen bekend in Noord- en Zuid-Nederland. Deeben: „Het tussengebied is vrij leeg. Dit leert ons de cultuur in deze regio beter te begrijpen.” Het onderzoek is nog niet afgerond.

Het college heeft besloten de woningbouw in het stadsuitbreidingsgebied Wijnbergen gedeeltelijk te bevriezen. 4.500 vierkante meter krijgt op basis van de monumentenverordening een beschermde status, zodat het later aangewezen kan worden als archeologisch monument.

Hoewel het stedenbouwkundige plan nog niet klaar is, verwacht de gemeente dat de archeologische vondst consequenties zal hebben voor het woningbouwprogramma. In het gebied, 55 hectare groot, zijn 1.000 woningen gepland. Mogelijk dat het plan wordt ‘ingedikt’. Wethouder R. de Redelijkheid verwacht hierover een politieke discussie. De stadsuitbreiding is in het verleden vertraagd door juridische procedures tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. De grond die de gemeente wil aanwijzen als archeologisch monument is in handen van een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wil niet ingaan op de consequenties, omdat het archeologisch onderzoek nog niet is afgerond.