Vriend Villepin genoemd als bron valse aantijgingen

Nieuwe onthullingen in de Franse Clearstream-affaire wijzen een goede bekende van premier Dominique de Villepin aan als bron van valse beschuldigingen aan onder anderen zijn rivaal en collegaminister Nicolas Sarkozy. Het zou gaan om Jean-Louis Gergorin, vice-president van het Frans-Duitse luchtvaart- en defensieconcern EADS. Gergorin legde gisteren zijn functie neer om zich te verweren.

De nieuwe onthullingen komen terwijl president Chirac zich gisteren in een onverwachte rechtstreekse televisieverklaring voor het eerst uitsprak over de affaire. Chirac keerde zich tegen een „dictatuur van geruchten” en tegen „het beledigende uitbuiten van lopende gerechtelijke procedures.”

Sinds weken brengen steeds nieuwe onthullingen via kranten, die met name gebaseerd zijn op het gerechtelijk onderzoek over de affaire, de regering-Villepin in het nauw. De sociaal-democratische oppositie spreekt van „een van de ernstigste crises in de Vijfde Republiek”.

‘Clearstream’ draait om de suggestie dat Villepin en mogelijk ook Chirac betrokken zijn geweest bij een poging in 2004 om onder anderen Sarkozy in diskrediet te brengen. De nieuwe onthullingen sluiten niet uit dat zij gemanipuleerd werden door Gergorin, die verwikkeld was in een opvolgingsstrijd binnen EADS. Nieuwe notities van inlichtingenofficier Rondot die Le Monde publiceert, wijzen er op dat met name Villepin lang op zoek bleef naar belastende aanwijzingen over Sarkozy, ook nadat het waarschijnlijk werd dat de affaire berustte op valse gegevens.

Ophef is verder ontstaan over de rol van de bekende onderzoeksrechter Renaud van Ruymbeke. Deze erkende gisteren dat hij in juni 2004 een geheime ontmoeting heeft gehad met Gergorin over de affaire. Gergorin vroeg daarbij om niet genoemd te worden. Enkele dagen daarna ontving Van Ruymbeke een brief met de anonieme beschuldigingen waarin onder andere de naam van Sarkozy voorkwam.

Van Ruymbeke, die daarna aantoonde dat de beschuldingen vals waren, verklaarde gisteren „zeer boos” te zijn „omdat ik het gevoel heb in deze affaire van a tot z te zijn gebruikt”. Hij ontkende vanmorgen met Gergorin te hebben onderhandeld over het anoniem toesturen van de beschuldigingen.

In de marge van de Clearstream-affaire is een oude beschuldiging opgedoken dat president Chirac een geheime rekening in Japan zou hebben. Het Elysée ontkende dat gisteren. Le Monde concludeert uit de nieuwe notities van Rondot dat hij er speciaal op bedacht was president Chirac te beschermen. Villepin zou hem hebben gezegd dat Chirac en hij zouden moeten opstappen als hun naam naar buiten zou komen. Sarkozy zou zich ten doel hebben gesteld Villepin te „verpletteren” nadat hij op de hoogte kwam van de valse beschuldigingen tegen hem.