Tweede Iraanse brief naar Verenigde Staten

In een tweede Iraanse brief aan de Verenigde Staten heeft een hoge Iraanse functionaris gisteren een scenario voorgesteld om de huidige nucleaire controverse op te lossen. Hassan Rohani, die een relatief gematigde positie inneemt binnen het regerende ultraconservatieve establishment, suggereerde versterking van de internationale inspecties van Irans nucleaire installaties om te waarborgen dat die niet worden ingezet voor een geheim kernwapenprogramma. Evenals het Iraanse leiderschap hield Rohani echter vast aan de verrijking van uranium. Zowel het Internationaal Atoomenerigie Agentschap als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft geëist dat Iran een eind maakt aan zijn verrijkingsactiviteit.

Rohani was onder president Khatami Irans hoogste nucleaire onderhandelaar. In diens hervormingsgezinde omgeving gold hij als een havik. Khatami’s opvolger Ahmadinejad verving hem door Ali Larijani, een vertrouweling van Opperste Leider Ali Khamenei. Rohani bleef echter als vertegenwoordiger van ayatollah Khamenei in de Nationale veiligheidsraad, die toeziet op het nucleaire dossier.

Rohani opperde in zijn brief aan het Amerikaanse weekblad Time (tekst: www.time.com) onder andere dat Iran het Additionele Protocol van het Non-proliferatie verdrag (NPV) zou kunnen ratificeren. Iran heeft dit protocol, dat voorziet in onaangekondigde inspecties van nucleaire installaties, onder Khatami ondertekend, maar eerder dit jaar als vergelding voor de inschakeling van de VN-Veiligheidsraad opgeschort. Ook herhaalde hij een eerder Iraans voorstel om buitenlandse bedrijven te laten deelnemen in het Iraanse nucleaire programma.

Rohani’s brief kwam twee dagen na een 18 pagina’s tellende brief van president Ahmadinejad aan de Amerikaanse president Bush, waarin deze de nucleaire kwestie echter slechts zijdelings raakte. Washington wees deze brief meteen van de hand. President Bush zei gisteren dat de brief niet ingaat op de zorgen van de internationale gemeenschap. Ahmadinejad zei gisteren in Jakarta dat hij bereid is met de VS en andere landen over de nucleaire kwestie te onderhandelen. (AP, AFP)