Rotterdam krijgt nieuwe wethouder ‘participatie’

Rotterdam krijgt een aparte wethouder ‘participatie’, verantwoordelijk voor integratie, participatie, emancipatie en burgerschap. De wethouder participatie krijgt jaarlijks 25 miljoen euro per jaar ter beschikking voor activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en cultuur. Komende vier jaar gaat 150 miljoen euro naar nieuw sociaal beleid, het hoogste in Nederland.

Dat staat in het coalitieakkoord van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks, dat vanochtend tegelijk met het nieuwe gemeentebestuur aan de pers is gepresenteerd. Naast burgemeester Opstelten (VVD) bestaat het college uit acht wethouders. De PvdA heeft er drie, CDA en VVD elk twee en GroenLinks een. De bijeenkomst vond plaats in de Afrikaanderbuurt. Met de keuze hiervoor, in de overwegend allochtone deelgemeente Feijenoord, onderstrepen de partijen dat de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid de komende jaren veel aandacht krijgt. Met het ‘Pact op Zuid’ wil men Zuid economisch en sociaal sterker maken.

Op een aantal gebieden kiest het nieuwe college voor voortzetting van beleid dat is ingezet door het vorige college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid. Ook de ‘Rotterdamse Aanpak’ blijft: het college kiest een beperkt aantal prioriteiten en formuleert daarvoor doelen die binnen een termijn gehaald moeten worden.

Het college gaat – in aangepaste vorm – verder met de inmiddels landelijk toegestane Rotterdamwet, waarbij in bepaalde buurten inkomenseisen aan nieuwe bewoners worden gesteld. Met de maatregel worden de laagste inkomens geweerd en hoopt men verpaupering tegen te gaan.

Omstreden projecten als de herstructurering van Nieuw Crooswijk, de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van Rotterdam Airport gaan door. Haven en industrie, de creatieve en de medische sector zijn de speerpunten voor werkgelegenheid. ID-banen worden waar mogelijk omgezet in reguliere gemeentebanen.

Ten aanzien van jeugdbeleid, ook een nieuwe portefeuille, kondigt de coalitie veel concrete maatregelen aan. Jongeren onder de 27 jaar dienen op school te zitten of te werken, ze krijgen geen uitkering. Er komt een opvangvoorziening voor jongeren tot 23 jaar die crimineel dreigen te worden. Het aantal gezinscoaches wordt uitgebreid. Alle deelgemeenten krijgen een Centrum voor Jeugd en Opvoeding, het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgebreid. Ook zal een experiment starten met „kind-en gezinsvriendelijke wijken”.