Politiek verwerpt plan Barroso

In het Nederlandse parlement leven grote bezwaren tegen de plannen van de Europese Commissie om over de Europese Grondwet voorlopig niet te praten, maar wel te komen met meerderheidsbesluitvorming bij de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit zoals die in de Grondwet was voorzien.

„Ongelofelijk onverstandig”, meent VVD-Europawoordvoerder Van Baalen. „Dit stuit in Nederland op grote problemen”, meent Timmermans (PvdA). Van Bommel (SP) spreekt van een „onaanvaardbaar achterdeurtje”. Bij het CDA leven soortgelijke gevoelens.

Volgens de VVD’er moet de invoering van meerderheidsbesluitvorming via een wijziging van het Verdrag van Nice tot stand komen, „en niet langs een achterdeurtje”. Die verdragswijziging „moet ordentelijk de kiezer worden voorgelegd, bijvoorbeeld in de campagne bij de Kamerverkiezingen in 2007”, aldus Van Baalen.

Volgens PvdA’er Timmermans „was de kern van het Nederlandse ‘nee’ bij het referendum vorig jaar de vrees voor souvereiniteitsverlies”. Dan kan Nederland volgens Timmermans „er nu niet zomaar mee instemmen dat Europa zich grotere bevoegdheden toeëigent”.

„Vals spelen”, noemt Van Bommel de gisteren door Commissie-voorzitter Barrosso ontvouwde plannen. De SP vindt dat staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) ‘te positief’ heeft gereageerd.

Dat de Europese Commissie de ‘reflectieperiode’, waarbinnen over de Europese Grondwet als zodanig niet wordt gesproken, met een jaar wil verlengen, valt bij genoemde fracties wel in goede aarde. Maar groot zijn de bezwaren tegen de stijl waarin Barroso zijn plannen ontvouwde: „ongelofelijk arrogant”, zegt Timmermans. Van Baalen laakt het plan voor een „ronkende pro-Europaverklaring” op de volgende Eurotop.