‘Niet nivelleren met hypotheekingreep’

Plannen voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek mogen niet worden gebruikt voor inkomensnivellering. „Een ingreep in de hypotheekrente moet buiten de inkomenspolitiek worden gehouden.’’ Dit zegt Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, vandaag in deze krant.

Met zijn uitspraak zet Wellink zich af tegen het plan dat PvdA-voorman Wouter Bos twee weken geleden lanceerde. Bos, wiens partij volgend jaar mogelijk regeringsverantwoordelijkheid krijgt, wil de „perverse geldstroom van arm naar rijk” te lijf gaan, onder meer door verlaging van het toptarief voor de hypotheekrenteaftrek. Hoewel Wellink niet direct aan Bos wil refereren, stelt hij wel dat inkomensnivellering als doel van een hypotheekingreep niet zuiver is.

Wellink pleit voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek gedurende „vijftien tot twintig jaar, misschien wel dertig jaar’’. De individuele consequenties moeten worden beperkt door een verstandig overgangsregime en het terugsluizen van vrijkomende middelen. De ingreep moet voorzichtig zijn, „want je wil de woningmarkt niet om zeep helpen’’.

Wellink haalt het Verenigd Koninkrijk aan, waar 25 jaar is genomen om de aftrek te verminderen door een maximumbedrag in te stellen. ,,Stel dat Nederland in de jaren zeventig het plafond had gesteld op 200.000 gulden. Dan was je er rimpelloos ingegaan.’’

Volgens de bankpresident zal de hypotheekrenteaftrek moeten sneuvelen. De rente is nu laag, maar als die stijgt, wordt het huidige systeem nog nadeliger voor de overheidsfinanciën dan nu al het geval is.

Vanmiddag publiceerde De Nederlandsche Bank het jaarverslag over 2005. Wellink pleit daarin voor meer economische buffers, in de vorm van een evenwichtiger begrotings- en pensioenbeleid, om de wilde economische conjunctuur van de laatste vijftien jaar beter te temmen.

Buffers: pagina 17

    • Maarten Schinkel