Nederlandse groei nu op 2,9 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 2,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Van kwartaal op kwartaal was de groei lager dan verwacht, met 0,2 procent.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat vanmorgen de eerste raming voor de volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp) over het eerste kwartaal rapporteerde. De 2,9 procent groei van het bbp is de hoogste in vijf jaar. Analisten hadden gemiddeld een groei verwacht van 3,6 procent op jaarbasis en 0,2 procent op kwartaalbasis.

De nationale bestedingen namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005 toe met 2,5 procent. Daarmee maakt de economie zich los van de export als grootste drijver van de groei.

Huishoudens gaven fors meer uit, met een volumegroei van 2,9 procent. De overheid besteedde nauwelijks meer, en drukte daarmee de economische groei. De investeringen namen flink toe, met 3,4 procent. Geïnvesteerd werd vooral in woningen en computers, maar ook in machines, vrachtauto’s en bedrijfsgebouwen. Er was bij het bedrijfsleven sprake van een zeer bescheiden positief voorraadeffect. De uitvoer nam toe met 7,1 procent en de invoer liet een vrijwel gelijke toename zien, met 7,2 procent. Omdat er een handelsoverschot is, droeg de buitenlandse handel bij aan de economische groei.

Het CBS spreekt van een steeds snellere toename van de werkgelegenheid. In het eerste kwartaal waren er 85.000 banen meer dan het jaar daarvoor.

De Nederlandse bbp-cijfers zijn overigens fors verstoord door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Daardoor verhuizen uitgaven van voorheen particulier verzekerden statistisch naar uitgaven door de overheid. Het CBS corrigeert hiervoor.

Ook Duitsland kwam vanmorgen met de eerste raming voor de economische groei in het eerste kwartaal. Het statistische bureau rapporteerde een economische groei van 2,9 procent op jaarbasis. Dat is de hoogste groeivoet in zes jaar. Van kwartaal op kwartaal bedroeg de groei 0,4 procent.

De Europese Commissie raamde vanmorgen de groei in het gehele eurogebied op 2 procent in het eerste kwartaal, op jaarbasis. Van kwartaal op kwartaal bedroeg de groei 0,6 procent. Griekenland en Spanje zijn de grootste groeiers onder de eurolanden.

Het Centraal Planbureau voorziet in de jongste raming een economische groei van 2,75 procent dit jaar. President Wellink van De Nederlandsche Bank suggereerde vanmorgen dat ook de centrale bank voor heel 2006 met haar komende raming ongeveer op dit percentage uitkomt.