Klanten Vd Hoop winnen van DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het kort geding verloren dat was aangespannen door een groep gedupeerde rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop. De rechtbank van Amsterdam bepaalde gisteren dat het verzet van DNB tegen de uitdelingslijst van de curatoren ongegrond is. Op deze lijst staan de namen van alle schuldeisers en hun vorderingen.

De uitspraak maakt een eerste uitbetaling aan schuldeisers van 65 procent van hun tegoeden volgende week mogelijk, tenzij DNB tegen de beslissing van de rechtbank in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

DNB had met haar verzet die uitbetaling willen uitstellen tot na 22 mei. Op die manier zou de centrale bank minder geld uit hoeven te trekken voor de collectieve garantieregeling die voorziet in een bedrag van 40.000 euro per rekeninghouder.

De centrale bank drong erop aan dat schuldeisers eerst een beroep zouden doen op de garantieregeling, waarvan de aanmelding op 22 mei afloopt, en pas daarna een uitkering uit de failliete boedel zouden krijgen. Dat scheelt 5 à 10 miljoen euro voor de commerciële banken die de garantieregeling van DNB financieren.

Met dat scenario – eerst de garantieregeling, dan de boedeluitkering – zou een groot aantal gedupeerde Van der Hoop-klanten veel slechter af zijn. Zij krijgen per saldo meer uitbetaald als de garantieregeling als aanvullende uitkering op de boedeluitkering komt.

Volgens de gedupeerde rekeninghouders was dat aanvankelijk ook door De Nederlandsche Bank beloofd.