Gezondheids-claims moeten onderbouwd

Het aanprijzen van voedingsproducten met gezondheidsclaims als ‘gezond’ of ‘light’ moet voortaan wetenschappelijk worden onderbouwd. Hierover is na jaren van overleg in de EU een akkoord bereikt.

Volgens het compromis moeten fabrikanten die hun artikelen willen voorzien van gezondheidskwalificaties, deze aanduidingen eerst voorleggen aan het Europees voedselagentschap. Dit zal dan beoordelen of de bewering klopt. Voor producten gericht op kinderen gelden speciale, strengere regels. Het debat in de diverse gremia van de EU ging vooral over de vraag hoe streng de regels moeten worden.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) is op onderdelen ontevreden. „Wij vinden dit een vrij slap compromis. Op bijvoorbeeld een lolly mag nog steeds staan dat er nul procent vet in zit”, aldus een woordvoerder. „Er moet dan ook wel op staan dat er veel suiker in zit, maar volgens ons wekken deze dubbele teksten juist verwarring bij de consument.” De lidstaten beslissen op 2 juni of ze het uiteindelijke voorstel aannemen. „De minister (Hoogervorst, VVD – red.) bekijkt of hij er nog wat aan wil en kan doen”, aldus de woordvoerder.

Het ministerie deelt hiermee het standpunt van de Consumentenbond die eveneens kritisch is. „Wij zijn van mening dat op deze manier vaak onduidelijk blijft of het om een gezond product gaat of niet”, zegt een woordvoerder.

Volgens europarlementariër Corbey (PvdA) wordt dinsdag tijdens de stemming in het EP pas duidelijk of een waarschuwing als ‘bevat veel suiker’ even prominent moet worden weergegeven als bijvoorbeeld ‘bevat nul procent vet’. Volgens haar pleit de grote christen-democratische fractie voor het kleiner weergeven van de waarschuwing.

VVD-europarlementariër Maaten meent dat een aanvaardbaar compromis is gevonden. „Consumenten krijgen behoorlijke informatie, maar worden niet betutteld. Namen als Stophoest of hoestbonbon kunnen blijven bestaan, want iedereen snapt wel dat deze snoepjes de hoest niet onmiddellijk en altijd doen verdwijnen”, zegt hij.

Het bedrijfsleven vreest dat een controle uit Brussel op gezondheidsclaims op producten tot veel administratieve rompslomp leidt. „Als bureaucraten gaan bepalen hoe voedsel eruit moet zien, zien wij dat niet zitten”, aldus een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Bij algemene claims als ‘calcium is goed voor de botten’ op een pak melk, moet de overheid volgens het CBL de controle aan het bedrijfsleven over laten.

Lange tijd is in Brussel ook gestreden over wijn en andere alcoholhoudende dranken. Zo wilden enkele Zuid-Europese landen graag de vrijheid houden om op flessen drank te kunnen vermelden dat deze „verrijkt” waren met vitamines. Afgesproken is nu dat alleen beweringen over calorieën en alcoholpercentages op sterke drank zijn toegestaan.