‘Getuigen liegen over Guus K.’

De advocate van de van oorlogsmisdaden en illegale wapenhandel in Liberia verdachte zakenman Guus K. heeft gisteren de Haagse rechtbank om vrijspraak gevraagd.

Ook vroeg advocate I. Weski uitsluiting van het voorgelegde bewijsmateriaal, omdat dit is gebaseerd op via anonieme vertrouwenspersonen verkregen „geregisseerde” en „leugenachtige” getuigenverklaringen. De handelwijze van het openbaar ministerie bij het onderzoek rechtvaardigt volgens haar dat de rechtbank, die op 7 juni uitspraak doet, het OM niet-ontvankelijk verklaart.

Weski sprak in haar pleidooi van een „bijzonder Nederlands belang” om tot een veroordeling te komen in deze internationaal aansprekende zaak van oorlogsmisdaden. Hierdoor zou het OM „psychisch verblind” zijn geraakt. Het OM eiste twintig jaar cel en 450.000 euro boete tegen de 63-jarige K. Hij zou in 2001 en 2002 via zijn houtondernemingen Oriental Timber Company (OTC) en Royal Timber Company (RTC) in strijd met internationale sanctieregels per schip wapens hebben aangevoerd voor het regime van (de onlangs gearresteerde) president Charles Taylor van Liberia. Personeel van OTC en RTC zou onder aanmoediging van K. hebben gevochten in bloedige oorlogen tegen rebellen.

Volgens Weski is uit het OM-dossier niet vast te stellen of er in Liberia in juridische zin een ‘gewapend conflict’ was. Daarom kan er, aldus de advocate, ook geen grond zijn voor de beschuldiging van het medeplegen van oorlogsmisdaden. Bovendien bestrijdt zij dat K. wist van wreedheden tijdens de gevechten. Volgens Weski zijn in de tenlastelegging van het OM over oorlogsmisdaden plaatsen en tijdstippen zo onduidelijk en ruim geformuleerd dat een specifieke verdediging „onmogelijk” is. Hierdoor is niet voldaan aan de regels voor strafvordering. Zij vroeg daarom de tenlastelegging over dit deel „nietig’’ te verklaren.

Weski kritiseerde het „ronselen’’ door OM en recherche van getuigen, die volgens haar te grote vergoedingen kregen. Die waren aangebracht door anonieme ‘vertrouwenspersonen’, die vertaalden bij verhoren. Volgens haar onderzocht het OM niet achtergrond en betrouwbaarheid. Ook zou het informele vooronderzoek door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) oneigenlijk zijn gebruikt.