Geld voor cultuur in buitenland

Staatssecretarissen Nicolaï van Buitenlandse Zaken en Van der Laan van Cultuur stellen 1,8 miljoen euro beschikbaar voor acht internationale cultuurprojecten. Nicolaï en Van der Laan bieden hun nieuwe beleidsbrief hierover vanmiddag aan de Tweede Kamer aan. Dit geld komt uit het cultuurbudget van HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking), die voor dit jaar ruim 8 miljoen kan besteden aan projecten die de internationale profilering van de Nederlandse cultuur stimuleren.

Het Nederlands Architectuurinstituut krijgt 370.000 euro voor een overzicht van het huidige architectuurklimaat in China en 200.000 voor een presentatie op de architectuurbiënnale van Venetië.

De Stadsschouwburg in Utrecht krijgt 325.000 euro voor de herdenking van 300 jaar ‘Vrede van Utrecht’. Het Limburgs Museum krijgt ruim 260.000 euro voor een presentatie van Nederlands onderzoek naar de Keltische cultuur. Toneelgroep Amsterdam krijgt ruim 220.000 euro voor een coproductie met het American Repertory Theater met het thema ‘een verdeeld Berlijn’. Dance and Child International krijgt een kleine 200.000 euro voor een conferentie. Europan Nederland krijgt ruim 185.000 euro voor een conferentie over de toekomst van de Europese stad. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde krijgt 53.000 euro voor cultureel erfgoed op de Antillen en Aruba.

Onder de naam ‘Dare2Connect’ ontwikkelen Felix Meritis en de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) een gezamenlijk programma. Er worden landenpresentaties gehouden over Marokko (19 mei), Scandinavië, de Baltische Staten, Amerika, Australië en de Balkan.

Later dit jaar worden er Culturele Ambassadeursbal gehouden en twee manifestaties in Berlijn en Amsterdam over de rol van cultuur in Europa.